Dogodki Motovile

/
Zavod Motovila za predstavnike kulturnega in ustvarjalnih sektorjev, vključno z avdiovizualnim, organizira številne strokovne dogodke za spodbujanje profesionalizacije sektorjev, dostopa do finančnih virov in mednarodnega povezovanja.

CEDilke, november 2021

/
CED novice obveščajo o vsem, kar zadeva program EU Ustvarjalna Evropa: aktualni razpisi, nasveti, vabila na dogodke, ki jih izvajajo slovenske organizacije s podporo Ustvarjalne Evrope ipd.

CEDilke, oktober 2021

/
CED novice obveščajo o vsem, kar zadeva program EU Ustvarjalna Evropa: aktualni razpisi, nasveti, vabila na dogodke, ki jih izvajajo slovenske organizacije s podporo Ustvarjalne Evrope ipd.

CEDilke, september 2021

/
CED novice obveščajo o vsem, kar zadeva program EU Ustvarjalna Evropa: aktualni razpisi, nasveti, vabila na dogodke, ki jih izvajajo slovenske organizacije s podporo Ustvarjalne Evrope ipd.

Vabimo: Info dan Ustvarjalna Evropa

/
Motovila (CED Slovenija) za zainteresirane predstavnike organizacij kulturnega in ustvarjalnih sektorjev v torek, 29. junija, organizira informativni spletni dogodek. Predstavili bomo program EU Ustvarjalna Evropa 2021–2027 in ključne poudarke prvih razpisov.

V torek po nasvet

/
Prvi razpisi nove Ustvarjalne Evrope bodo predvidoma objavljeni konec maja ali v začetku junija in z zelo kratkimi roki za oddajo vlog. Vabimo na KULTorke prek spleta. Predhodni dogovor glede termina je obvezen.