e-Informativni dnevi KULTURA in MEDIA za razpise 2023

/
Motovila (CED Slovenija) organizira dva ločena spletna dogodka, 29. novembra in 6. decembra 2022, za predstavnike organizacij kulturnega in ustvarjalnih sektorjev, ki jih zanimajo aktualni razpisi Ustvarjalna Evropa KULTURA in MEDIA. Ponovitve ne bo!

NAPOVEDUJEMO e-Info dan Kultura za razpise 2023

/
Predstavili bomo letni fokus programa EU Ustvarjalna Evropa in ključne poudarke razpisov KULTURA za leto 2023, tudi na področju mednarodne mobilnosti. Objavo razpisov za sofinanciranje projektov KULTURA za leto 2023 sredi novembra letos.

CEDilke oktober 2022

/
Novosti programa Ustvarjalna Evropa. // Dogodki, ki jih pripravljamo za vas. // Aktualni razpisi. // Priložnosti MEDIA usposabljanja in povezovanja. // KULTURA Partnerske ponudbe // Pohvale, dogodki in dejavnosti projektov s podporo Ustvarjalne Evrope (kar smo opazili …).

Zelene zgodbe Ustvarjalne Evrope

/
»Zelena izdaja« zgodb Ustvarjalna Evropa, ki jo je pripravila Motovila (CED Slovenija), se osredotoča na dobre prakse za (bolj) trajnostno mednarodno (so)delovanje in mobilnost v kulturi.

Ustvarjalne sinergije: priložnost za čezmejno povezovanje in sodelovanje

/
Centri CED iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije (Motovila) ter tematska koordinacijska točka za umetnost in kulturo pri Zvezi Alpe-Jadran 13. oktobra vabimo na skupni dogodek “Ustvarjalne sinergije: Priložnosti financiranja EU za kulturni in ustvarjalne sektorje“, namenjen izmenjavi izkušenj in dobrih praks na področju čezmejnega sodelovanja v regiji Alpe-Jadran.

Forum Ustvarjalnost ZA trajnost

/
Z domačimi in tujimi strokovnjaki bomo razpravljali o okoljskih smernicah in dobrih praksah za (bolj) trajnostno mednarodno (so)delovanje in mobilnost v kulturi. V Ljubljani, 28. septembra. Prijave odprte. Spremljajte #Creativity4Sustainability

CEDilke september 2022

/
Novosti programa Ustvarjalna Evropa. // Dogodki, ki jih pripravljamo za vas. // Aktualni razpisi. // Priložnosti MEDIA usposabljanja in povezovanja. // KULTURA Partnerske ponudbe // Pohvale, dogodki in dejavnosti projektov s podporo Ustvarjalne Evrope (kar smo opazili …).

CEDilke, avgust 2022

/
Novosti programa Ustvarjalna Evropa. // Dogodki, ki jih pripravljamo za vas. // Aktualni razpisi. // Priložnosti MEDIA usposabljanja in povezovanja. // KULTURA Partnerske ponudbe // Pohvale, dogodki in dejavnosti projektov s podporo Ustvarjalne Evrope (kar smo opazili …).

CEDilke, julij 2022

/
Poletna odsotnost ekipe. // Novosti programa Ustvarjalna Evropa. // Dogodki, ki jih pripravljamo za vas. // Aktualni razpisi. // Priložnosti MEDIA usposabljanja in povezovanja. // KULTURA Partnerske ponudbe. // Pohvale, dogodki in dejavnosti projektov s podporo Ustvarjalne Evrope (kar smo opazili).

Delavnica MEDIA za razvoj AV projektov

/
Brezplačna delavnica, 30. junija, je namenjena producentom, ki pripravljajo projektne vloge na razpisa MEDIA Razvoj skupine projektov (»mini«) in Razvoj projektov – evropske koprodukcije. Ponovitve ne bo!