Kako posredovati sporno kulturno dediščino s pomočjo umetnosti?

/
Motovila (CED Slovenija) spodbuja medsektorsko sodelovanje v okviru različnih evropskih programov financiranja. Predstavljamo projekt TRACES, Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From Intervention to Co-Production, s podporo EU programa Obzorje 2020, pri katerem kot partner sodeluje Društvo za domače raziskave.


Na dogodku Ustvarjalna obzorja (4. okt. 2018) bomo povezali ustvarjalce in raziskovalce, ki jih zanima sodelovanje v kulturi, umetnosti, humanistiki, družboslovju in tehnologiji, ter predstavili priložnosti, ki jih ponujata programa EU Ustvarjalna Evropa in Obzorje 2020, vključno z mrežo HERA in mednarodnim projektom EqUIP (EU-India Platform for social sciences and humanities). Alenka Pirman iz Društva za domače raziskave bo predstavila projekt TRACES.

TRACES, Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From Intervention to Co-Production

Vodja projekta: UNI-KLU | Universität Klagenfurt (AT)
Partnerji projekta*: POLIMI | Politecnico di Milano (IT) UBER | Humboldt-Universität zu Berlin (DE), University Oslo | Universitetet i Oslo (NO), HDK | Zürcher Hochschule der Künste (CH), Hosman Durabil (RO), NHM | Naturhistorisches Museum (AT), EDIN| The University of Edinburgh (UK), UJAG| Uniwersytet Jagiellonski (PL), ULster| University of Ulster (UK), DDR| Društvo za domače raziskave (SI)
*11 partnerskih organizacij, od teh le 2 društvi, SI in RO, vse druge so akademske institucije.

Trajanje projekta: 2016–2019
Podpora EU: 2.303.358,75 EUR (Obzorje 2020)

Kako posredovati sporno kulturno dediščino s pomočjo umetnosti? V okviru projekta TRACES so partnerji vzpostavili pet delovnih situacij, v katerih enakopravno sodelujejo umetniki, znanstveniki in upravljalci sporne kulturne dediščine. Vpeljava ustvarjalnih koprodukcij (creative coproductions) želi preseči uveljavljeno prakso umetniških intervencij in posebno pozornost posveča razvoju metodologij sodelovanja.
DDR je v TRACES sodelovalo s projektom Odlivanje smrti; glej npr. razstavo, splet DRS ali @drustvoza.domaceraziskave.
Več o projektu; @tracesproject.