Jesenski roki MEDIA razpisov

/
Konec septembra so bili objavljeni razpisi podprograma MEDIA za razvoj samostojnih filmskih projektov, podporo filmskim festivalom, TV produkcijo in selektivno distribucijo za leto 2017.

Media-razpisi2017

Posamezni filmski projekti (EACEA 20/2016): 17. november 2016 in 20. april 2017
Podpora je namenjena razvoju igranih, ustvarjalnih dokumentarnih ali animiranih filmov, ki so namenjeni mednarodnemu kinematografskemu, televizijskemu ali digitalnemu prikazovanju. Vsak prijavljeni projekt mora imeti visok ustvarjalni potencial, ki zrcali kulturno raznolikost ter razviden evropski in mednarodni distribucijski potencial. Nastajati mora v sodelovanju ustvarjalcev iz več držav, članic podprograma MEDIA, ter že od razvojne faze zastaviti premišljeno trženjsko in distribucijsko strategijo.
POZOR: Preverite povzetek nekaterih pomembnih sprememb, ki jih uvaja letošnji razpis.

Filmski festivali (EACEA 16/2016): 24. november 2016 in 27. april 2017
Podpora je namenjena AV festivalom, ki prikazujejo vsaj 70 % tujih evropskih filmov iz vsaj 15 upravičenih držav (poleg EU držav so to tudi druge polnopravne ali delne članice podprograma MEDIA). Poleg evropske dimenzije filmskega programa je poudarek na dolgoročno in strateško zasnovanih raznolikih (tudi celoletnih) dejavnostih, usmerjenih v razvoj občinstev (zlasti mehanizmov dosega novih in tim. nefilmskih občinstev ter ukrepov za filmsko pismenost, predvsem mladega občinstva), širjenju rezultatov in številčnosti občinstva ter evropski dimenziji programa, vključno z njeno kulturno in geografsko raznolikostjo.

Mednarodne TV produkcije (EACEA 23/2016): 24. november 2016 in 25. maj 2017
Shema za vključevanje evropskih AV del v televizijske programe s ciljem večanja zmogljivosti neodvisnih producentov ter spodbujanja vključevanja TV prikazovalcev v mednarodne koprodukcije evropskih TV del zagotavlja finančno pomoč neodvisnim evropskim produkcijskim hišam, ki kakovostna televizijska dela z mednarodnim distribucijskim potencialom producirajo v sodelovanju s TV postajami iz vsaj treh držav, članic podprograma MEDIA.

Selektivna distribucija (EACEA 19/2016): 1. december 2016 in 14. junij 2017
Selektivna podpora za kinematografsko distribucijo tujega evropskega filma v izvedbi sedmih distributerjev omogoča prikazovanje in promocijo filma s ciljem doseganja čim širšega občinstva na različnih ozemljih.

Več informacij: Predstavitve in pomembni poudarki razpisov so na voljo na naših spletnih straneh (glej zgornje povezave), celotna razpisna dokumentacija pa na spletnih straneh EACEA.