JAK objavil javni poziv za sofinanciranje projektov UE na področju knjige

/
Javna agencija za knjigo RS je v petek, 9. septembra 2016, objavila JAVNI POZIV za sofinanciranje kulturnih projektov na področju knjige.

Za sredstva na razpisu JP10–USTVARJALNA-EVROPA–2016 (.docx) lahko kandidirajo projekti, ki so bili izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, v okviru podprograma KULTURA.

Upravičeni prijavitelji so tisti, katerih projekti so bili na razpisih podprograma KULTURA izbrani med leti 2014 in 2016 ter v letu 2016 še trajajo.

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. januarja 2016.
Javni poziv bo odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do 31. oktobra 2016.

Več  o pozivu na spletni strani JAK ali na CED Slovenija.