Italija predseduje Svetu EU

/
Italija je s 1. julijem 2014 prevzela predsedovanje Svetu EU. To bo že njeno dvanajsto predsedovanje, nazadnje je predsedovala leta 2003. Prednostne naloge bodo predvsem na področju gospodarske rasti in zaposlovanja, državljanskih in vloge Evrope v svetu.

V ospredju šest mesečnega predsedovanja bodo tudi migracije oz. prizadevanja za oblikovanje skupne evropske migracijske politike. Italija se namreč že dlje časa sooča z navalom beguncev iz Severne Afrike, zato si bodo v okviru predsedovanja prizadevali za ustrezno obravnavo problematike. Slednje bo vključevalo tudi oblikovanje ustreznih kulturnih politik, ki bodo prispevale k socialni koheziji in vključevanju priseljenskih skupnosti v družbo.

Na področju kulture bo sicer v ospredju prečna vrednost kulture in ustvarjalnosti v okviru politik EU s poudarkom na pomenu kulturnega sodelovanja in medkulturnega dialoga v reševanju socialnih vprašanj, pri vzpostavljanju uspešnih mednarodnih odnosov in doseganju ciljev strategije EU 2020. Poleg tega bo poudarek na spodbujanju zaposlovanja mladih in podjetništva v kulturnem in ustvarjalnem sektorju.

Na področju novih tehnologij bodo nadaljevali s podporo razvoju spletnega portala Europeane in spodbujali uporabo novih tehnologij kot sredstev za povečanje dostopnosti do kulturne dediščine.

Posebna pozornost na področju raziskav bo namenjena razvoju zbiranja podatkov v kulturnem sektorju in analizi presežne vrednosti kulture. Poudarek ne bo samo na ekonomski vrednosti kulture in zaposlovanja v sektorju, temveč na vplivu na socialni vrednosti kulture.

V okviru predsedovanja je predvideno tudi sprejetje delovnega načrta za kulturo 2015-2018. Več o trenutnem delovnem načrtu za kulturo na CED Slovenija.

Podroben program predsedovanja je na voljo na uradni spletni strani predsedovanja tukaj.

 

Italijansko predsedovanje bo sovpadlo s prvim polletjem delovanja novoizvoljenega Evropskega parlamenta  in z novo zasedbo treh predsedujočih držav (poleg Italije še Latvija in Luksemburg, ki bosta na vrsti za njo). Vlade omenjenih treh držav so sestavile skupen program dela sveta EU za naslednjih 18 mesecev glej tukaj.