Grčija predseduje Svetu EU

/
S 1. januarjem 2014 je Grčija prevzela predsedovanje Svetu EU. Glavne prednostne naloge Grčije so spodbujanje rasti in ustvarjanje novih delovnih mest, vzpostavljanje bančne unije in več solidarnosti med državami EU na področju politike priseljevanja.

Prednosti grškega predsedovanja Svetu EU na področju kulture vključujejo po eni strani kulturno dediščino kot pomemben dejavnik trajnostnega razvoja, še posebej v luči gospodarskega in socialnega razvoja.
Poudarek bo predvsem na inovativnih načinih financiranja, gospodarskih in socialnih partnerstvih, razvoju občinstva in socialni koheziji. Po drugi strani pa se bo grško predsedstvo osredotočilo na pomen kulturnega in ustvarjalnega sektorja v EU, predvsem dostopa do finančnih sredstev za omenjeni sektor z namenom doseganja inovacij in podjetniškega uspeha, kar naj bi vodilo k socialni in gospodarski blaginji.
V času grškega predsedovanja bo Odbor za kulturo podal oceno o Delovnem načrtu za kulturo 2011–2014 in oblikoval prednostne naloge za naslednje obdobje. V mednarodnih odnosih EU pa je predvsem poudarek na kulturnem sodelovanju med EU in Kitajsko ter pobudi za izvajanje Protokola o kulturnem sodelovanju (za avdiovizualno področje) med EU in Republiko Korejo, ki je bil sklenjen leta 2009 in se začasno uporablja od leta 2011.

Več o predsedovanju Grčije Svetu EU.
Program grškega predsedovanja Svetu EU, kulturni program v času grškega predsedstva.

Protokol o kulturnem sodelovanju med EU in Republiko Korejo (UL EU L 127/1418, z dne 14. 5. 2011).