Garancijska shema za KUS: razpis za finančne posrednike

/
Evropski investicijski sklad (EIS) je 18. julija 2016 objavil odprt razpis za prijavo interesa namenjen finančnim posrednikom, prek katerih bo nato predstavnikom in organizacijam kulturnega in ustvarjalnega sektorja omogočen dostop do posojil in jamstev.

Guarantee initiativeEvropska komisija je v okviru programa Ustvarjalna Evropa namenila 121 milijonov evrov finančnemu mehanizmu za zagotavljanje jamstev posojilnim in kreditnim ustanovam, t. i. finančnim posrednikom, ki dajejo posojila ali jamstva za pobude iz kulturnih in ustvarjalnih sektorjev (KUS). EIS je v ponedeljek, 18. julija 2016, objavil že pred časom napovedani razpis za finančne posrednike.

Namen in cilj finančnega mehanizma

Ta finančni mehanizem oz. jamstvena shema deluje kot samostojni instrument in se vzpostavi ter upravlja v skladu s finančnimi uredbami Evropske komisije. Cilj instrumenta oz. jamstvene sheme, s katerim bo upravljal EIS:
– olajšati dostop do financ malim in srednje velikim podjetjem (MSP) ter organizacijam v evropskih KUS;
– v ta namen izboljšati sposobnost finančnih institucij za ocenjevanje projektov v KUS, vključno s tehnično pomočjo in ukrepi za povezovanje v mreže.

Več o jamstveni shemi za KUS v letaku Evropske komisije.

Upravičeni prijavitelji v okviru odprtega razpisa so:

– finančne ali kreditne institucije, leasing družbe ali posojilni skladi, ustrezno pooblaščeni za izvajanje posojilne ali lizing dejavnosti v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi, ter so vzpostavljeni in delujejo v državi, ki lahko sodeluje na razpisu (države EU, Islandija in Norveška);

– garancijske institucije, jamstvene sheme ali druge finančne ali kreditne institucije, ki so ustrezno pooblaščene za izdajo jamstev v skladu z veljavnimi zakoni in zakonodajo, ter so ustanovljene in poslujejo v državi, ki lahko sodeluje na razpisu (države EU, Islandija in Norveška).

Prijavni rok in razpisna dokumentacija

Prijave interesa so možne kadarkoli do 30. septembra 2020. Prijave bodo obravnavane po datumu prispetja. Prijavna dokumentacija je dostopna na spletni strani EIS.

POZOR: Na ta razpis se ne morejo prijaviti organizacije, ki delujejo na področjih KUS! Razpis je namenjen finančnim posrednikom.

Šele ko bo EIS izbral finančne posrednike, bodo MSP iz KUS lahko dostopala do posojil in jamstev. Dodatne informacije v zvezi s tem bodo objavljene na spletni strani EIS tukaj.

Za več informacij o financah, ki so na voljo v okviru drugih pobud EU, prebrskajte po splet tukaj.