Forenziki železne dobe

/
Motovila (CED Slovenija) spodbuja medsektorsko sodelovanje v okviru različnih evropskih programov financiranja. Predstavljamo projekt ENTRANS – Encounters and Transformations in Iron Age Europe, s podporo EU programa Obzorje 2020/HERA, pri katerem kot partner sodeluje Univerza v Ljubljani.

Na dogodku Ustvarjalna obzorja (4. okt. 2018) bomo povezali ustvarjalce in raziskovalce, ki jih zanima sodelovanje v kulturi, umetnosti, humanistiki, družboslovju in tehnologiji, ter predstavili priložnosti, ki jih ponujata programa EU Ustvarjalna Evropa in Obzorje 2020, vključno z mrežo HERA in mednarodnim projektom EqUIP (EU-India Platform for social sciences and humanities). Manca Vinazza in Tamara Leskovar iz Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani bosta predstavili projekt ENTRANS.

ENTRANS – Encounters and Transformations in Iron Age Europe

Partnerji projekta: Univerza v Bradfordu (UK), Univerza v Zagrebu (HR) Univerza v Ljubljani (SI)
Trajanje projekta: 2013–2016
Podpora EU: 997.943 EUR (HERA/Obzorje2020)

3D model in rekonstrukcija pasne spone z Molnika, narejene na način t. i. situlske umetnosti. Projekt ENTRANS, foto Oddelek za arheologijo FF UL.

Železna doba je bil čas izjemne kulturne dinamike, ko so se ideje in znanja urbaniziranih centrov mediteranskih civilizacij srečali s takratnim svetom centralne Evrope. Projekt ENTRANS (Srečanja in spremembe v železnodobni Evropi) je preizpraševal posledice, a ne kot velike generalizirane naracije medkulturnih stikov, temveč kot precej bolj pritajene spremembe, ki so jih posamezne skupnosti doživljale vsaka zase in so se nanje tudi individualno odzivale. Naše študije so bile usmerjene v raziskovanje arheoloških krajin, odnosa do človeškega telesa ob smrti in upodabljajoče umetnosti ter sprememb, ki jih na vseh teh področjih prepoznamo v času starejše železne dobe (prib. 800–300 pr. n. št.). S tem pa so se nam odpirala številna vrata v raznotere vidike življenja skupnostih, ki so takrat živele na prostoru med Alpami in Panonijo ter širše v osrednji Evropi.

Za projekt ENTRANS je bilo izjemnega pomena utečeno partnerstvo, ki je na eni strani združevalo renomirane znanstvenike z mlajšimi raziskovalci ter po drugi strani humanistično usmerjeno tradicionalno arheologijo z znanstvenimi pristopi naravoslovnih ved. Pomembno vlogo je pri tem odigrala sodobna tehnologija, ki se je tudi s pomočjo tega projekta dodobra uveljavila v arheološki znanosti tega prostora.

ENTRANS pa je nagovarjal tudi širše občinstvo, saj je v sodelovanju z RTV Slovenija (scenarij in režija: Maja Bahar Didović) nastal dokumentarni film Forenziki železne dobe, ki je poskušal javnosti predstaviti tako čas železne dobe kot sodobno arheološko znanost.

Glej tudi: 3D prikaz pasne spone z Molnika (1:43):