Evropski parlament sprejel resolucijo o Evropski strategiji za kulturo

/
Evropski parlament (EP) je 10. aprila 2008 sprejel resolucijo o Evropski strategiji za kulturo v globaliziranem svetu (European agenda for culture in a globalizing world, INI/2007/2211).

Obsežen dokument izpostavlja oblikovanje evropske kulturne identitete, skupne vrednote in razvoj evropskega državljanstva in s tem pomembnost:
– mobilnosti umetnikov in razvoja kulturnih industrij,
– rabe digitalnih in novih medijskih tehnologij, vključno s spletnimi portali in storitvami z odprto kodo, prostega dostopa do kulturnih dobrin in storitev ter hkrati varstva pravic intelektualne lastnine,
– vloge lokalnih, regionalnih in nacionalnih organov pri razvoju in spodbujanju kulture,
– vzpostavitve politike sodelovanja in sporazumov o partnerstvu med državami članicami, pri čemer naj se dodeli pomembna vloga regijam v EU,
– vzpostavljanja dialoga s civilno družbo in zagotavljanja varnih socialnih razmer umetnikov itd.

EP poudarja, da so programi v kulturnem sektorju pozitivni z vidika kohezije, gospodarske rasti, trajnostnega razvoja …, vendar opozarja, da ima EU bistveno vlogo pri sprejemanju praktičnih ukrepov, ki resnično vodijo k mobilnosti evropskih in drugih umetnikov.

EP poziva Komisijo, naj nameni posebno pozornost sodelovanju med evropskimi prestolnicami kulture (2007-2011), okrepi podporo za literarno prevajanje v okviru programa Kultura, podpre kulturne pobude v regionalnih projektih za sodelovanje, tudi na ravni mest … EP poziva države članice, naj kulturo v regijah podprejo z naložbami v kulturno infrastrukturo s pomočjo finančnih sredstev iz strukturnih skladov.

EP pozdravlja predlog Komisije za ustanovitev kulturnega sklada EU-AKP kot prispevek EU k razširjanju kulturnih dobrin afriških, karibskih in pacifiških držav ter čezmorskih držav in ozemelj ter meni, da bi bilo treba podobno ureditev vzpostaviti predvsem za države, s katerimi EU izvaja sosedsko politiko. Komisijo nasploh poziva, naj spodbuja kulturno izmenjavo med EU in tretjimi državami in regijami.

EP priznava pomen načrtov evropske agende za kulturo, vendar ugotavlja, da v sporočilu Komisije ni natančnih podatkov o financiranju ali kakršnega koli stvarnega načrta za uporabo odprte metode usklajevanja ter poziva Komisijo naj te informacije čim prej priskrbi.

Več v Resoluciji (INI/2007/2211).