Evropski kulturni forum: 19. in 20 aprila v Bruslju

/
Namenjen je oblikovalcem kulturnih politik, deležnikom, umetnikom, strokovnjakom, ki delujejo na področju kulture. Pomeni priložnost za boljše razumevanje razprav v kulturi na evropski ravni in mreženje. Letošnji forum lahko spremljate tudi v živo!

Evropski kulturni forum (European Culture Forum) poteka vsaki dve leti, s prestižnimi govorci in živahnimi razpravami o najbolj vročih temah na področju kulture. Forum naj bi se sicer odvil že novembra lani, a je bil zaradi varnostnih razlogov odpovedan.

Predstavlja pomembno priložnost za srečanje evropskih oblikovalcev politik in številnih predstavnikov kulturnega in ustvarjalnega sektorja, za mreženje in izmenjavo mnenj o skupnih izzivih in razvoju na tem področju.

Središčna tema razprav letošnjega foruma bodo vloga kulture pri premoščanju razlik v družbi, kultura kot spodbujevalec gospodarskega zagona in potencial kulture za krepitev položaja EU v svetu. V okviru posameznih tematskih sklopov želijo z uvodnimi predstavitvami udeležence spodbuditi k razmišljanju izven okvirov in k sodelovanju v moderirani diskusiji, ki bo sledila. Dogodka se udeležuje tudi Maša Ekar iz Centra Ustvarjalna Evropa v Slovenji / Motovila.

Program foruma je dostopen tukaj.

Forum lahko spremljate v živo prek spleta Evropske komisije (prenos se zažene s klikom na posamezen panel) ali sledite prek #CultureforumEU.

Evropski-kulturni-forum-2016

Konferenca v okviru projekta BeSpectACTive!

Spremljevalni dogodek foruma bo tudi konferenca z naslovom Audience Development: engagement is the key, but where are the doors?, in sicer v okviru projekta BeSpectACTive! Razprava na temo razvoja občinstva bo v Bruslju, 18. aprila ob 14.30 v KVS, 146 Rue de Laeken. Več tukaj (word.doc) ali tukaj.

Projekt BeSpectACTive! s podporo Ustvarjalne Evrope, v katerem kot partner sodeluje tudi Kulturno društvo B-51, združuje evropske festivale, gledališča, univerze in raziskovalni center. Temelji na razvoju publike ter vključuje inovativne evropske organizacije, ki se ukvarjajo z aktivno udeležbo ljubiteljev sodobne performativne umetnosti. Več o projektu tudi na CED Slovenija.