Evropski filmski sektor združil moči za krepitev konkurenčnosti in kulturne raznolikosti

/
Evropska komisija je na Berlinalu, ki se je odvil med 6 in 16. februarjem 2014, na predstavitev programa Ustvarjalna Evropa 10. februarja k aktivni razpravi o povečanju konkurenčnosti evropske filmske industrije in ohranjanje kulturne raznolikosti v EU povabila strokovnjake iz evropskega AV sektorja.

Na razpravi so sodelovali filmski odločevalci in strokovnjaki iz iz Hrvaške, Nemčije, Francije in Danske, v publiki pa so bili zainteresirani predstavniki filmskega sektorja – udeleženci informativnega dne.

V razpravi je bilo poudarjeno, da so Evropejci močno navezani na kulturno in jezikovno raznolikost, kar se odraža tudi v evropski kinematografiji. Kljub temu bodo potrebne nekatere prilagoditve, saj bo v prihodnje treba stopiti v korak s svetovno avdiovizualno srenjo. Skupen izziv predvsem predstavlja vključevanje globalnih spletnih akterjev pri promociji evropskih filmov, bodisi preko naložb v produkciji ali prispevkov javnega financiranja.

Ključne ugotovitve razprave so:
* spodbujanje izmenjav dobrih praks, preizkušanje in prilagajanje filmske politike med državami članicami in EU z namenom boljšega odzivanja na razvoj trgov;
* na nacionalni ravni spremljanje poročanja o delovanju kinematografov (npr. v Franciji »Poročilo Bonnel« in na Danskem »Poročilo o izzivih digitalizacije in možnostih razvoja danskega filma«);
* iskanje načinov za boj proti nezadostni razpoložljivosti evropskih filmov na zakonitih spletnih platformah;
* razvijanje inovativnih metod distribucije z namenom ohranjanja kulturne raznolikosti evropske kinematografije; * ugotavljanje najbolj učinkovitih mehanizmov financiranja za spodbujanje ustvarjalnosti.