Stičišče NVO osrednje Slovenije: Dnevi NVO 2014

Dogodki
Ljubljana, od 14. do 16. marca 2014
Kdaj
 
Kje
Prijave zaprte

Stičišče NVO osrednje Slovenije je od 14. do 16. marca 2014 v Ljubljani organiziralo dogodek »Dnevi nevladnih organizacij 2014« (Hotel Plaza), namen katerega je bilo vključevanje nevladnih organizacij na lokalni in regionalni ravni in seznanjanje z aktualnimi temami. Udeleženci so se seznanili z naslednjimi temami: pridobivanja evropskih sredstev, vodenje projektov, strateško načrtovanje v NVO in odnosi z mediji.
Več o dogodku najdete tukaj.

Program prvega dne konference je obsegal tudi predstavitev evropskih virov financiranja za obdobje 2014–2020, s poudarkom o možnostih financiranja projektov nevladnih organizacij: Erasmus+ (Mladi v akciji, Šport), Evropa za državljane in Ustvarjalna Evropa. Slednjega je predstavila Mateja Lazar iz Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji, pri čemer se je osredotočila na podprogram Kultura in razpis za projekte sodelovanja. Prav tako je predstavila uspešnost slovenskih organizacij (zlasti nevladnih), ki so sodelovale v okviru predhodnih programov EU za področje kulture, filma in avdiovizualnega sektorja v obdobju od 2002 do 2012.
Dogodka se je udeležilo 35 predstavnikov nevladnih organizacij.

Stičišče NVO osrednje Slovenije je sicer projekt Društva za razvoj in varovanje GEOSS-a, ki ga delno financira EU, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Namenjen je zagotovitvi podpornega okolja dejavnostim, ki so potrebne za razvoj nevladnega sektorja kot celote in s svojimi aktivnostmi prispeva k izboljšanju strateškega položaja nevladnih organizacij v regiji.
Več o projektu najdete tu.