Kulturno sodelovanje prek meja. Fokus: kulturna dediščina

Drugi organizatorji in CED
Na enem mestu bomo predstavili Operativne programe Evropske kohezijske politike, programe Evropskega teritorialnega sodelovanja, Finančni mehanizem EGP in Ustvarjalno Evropo. In podkrepili s konkretnimi podprtimi primeri, s katerimi želimo pokazati, da se za na videz kompleksno razpisno dokumentacijo skriva logičen sistem in priložnost, ki je ne bi smeli zamuditi.
Kdaj
do  
Kje
Upravna hiša SEM [Pokaži zemljevidSkrij zemljevid]
Prijave zaprte

Kultura_prek_meja&programi-EU

Vabimo vas na dogodek, kjer boste na enem mestu izvedeli vse, kar ste si vedno želeli vedeti o različnih programih EU za sofinanciranje mednarodnih kulturnih projektov, pa niste imeli priložnosti ali znali vprašati. Operativni programi Evropske kohezijske politike, programi Evropskega teritorialnega sodelovanja, Finančni mehanizem EGP in Ustvarjalna Evropa. Gre samo za nekaj izmed možnosti, ki jih Evropska unija ponuja za spodbujanje kulturnega sodelovanja. Jih že poznate? Pa vendarle niso vsi za vse? Razlikujejo se glede na svoj geografski razpon, tematski fokus, raznovrstnost partnerstva, število in vrsto (mednarodnih) partnerjev, način in delež sofinanciranja, vrsto aktivnosti ipd.

Čeprav vsi o njih govorimo, jih v resnici ne poznamo dovolj, da bi lahko trdili, da so preveč zahtevni za našo projektno idejo in ekipo. Na enem mestu bomo predstavili nabor programov s konkretnimi podprtimi primeri, s katerimi želimo pokazati, da se za na videz kompleksno razpisno dokumentacijo skriva logičen sistem in priložnost, ki je ne bi smeli zamuditi.

Zavod Motovila (CED Slovenija) v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo RS (Služba za izvajanje kohezijske politike) v torek, 12. septembra 2017, organizira seminar Kulturno sodelovanje prek meja. Vabimo predstavnike javnih in zasebnih organizacij s področja kulture, ki že načrtujejo mednarodne projekte, še posebej, če bodo v letih 2018 in 2019 izvajali aktivnosti, povezane z Evropskim letom kulturne dediščine (ELKD 2018).

Program

9.00–9.30: Registracija udeležencev (jutranja kava)
9.30–9.40: Pozdravni nagovor (dr. Tanja Roženbergar, Slovenski etnografski muzej) in predstavitev gostov
9.40–10.10: Operativni program EKP, programi Evropskega teritorialnega sodelovanja in FM EGP (Irena Marš, Ministrstvo za kulturo)
10.10–11.15: Programi v praksi – 4 primeri sofinanciranih projektov (Slovenski etnografski muzej, Mestni muzej Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Motovila)
11.15–11.30: Odmor (kava in prigrizek)
11.30–11.45: Predstavitev Evropskega leta kulturne dediščine 2018 (Maja Dimitrovska, Ministrstvo za kulturo)
11.45–12.15: Ustvarjalna Evropa in razpis Kultura za projekte sodelovanja 2018 (Maša Ekar, Motovila/CED Slovenija)
12.15–13.15: Program v praksi – 4 primeri sofinanciranih projektov (Slovenski etnografski muzej, Pogrebno podjetje Maribor, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Muzeji radovljiške občine in Združenje zgodovinskih mest Slovenije)

Program v pdf. obliki na voljo tukaj

Prijava udeležbe

Prijav ne sprejemamo več. Vsa mesta so zasedena.
Dogodek je brezplačen, vendar zaradi lažje organizacije prosimo za potrditev udeležbe prek spleta CED Slovenija (glej spodaj) oz. na info@ced-slovenia.eu do ponedeljka, 11.septembra 2017.

VEČ O PROGRAMIH, KI SE BODO PREDSTAVILI

Sredstva skladov Evropske kohezijske politike so v programskem obdobju 2014-2020 namenjena doseganju nacionalnih ciljev, ki jih imajo države v kontekstu ciljev strategije EU 2020. Večji del sredstev je namenjen programiranim vsebinam Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, manjši del pa za programe Evropskega teritorialnega sodelovanja (programi čezmejnega, transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja).
MK sodeluje tudi v Makroregionalni strategiji Evropske unije za Podonavje ter pri nastajanju Jadransko-jonske makrostrategije in Alpske makrostrategije. Osnovna ideja makroregionalne strategije je, da sta za bolj učinkovito in uspešno soočanje s specifičnimi izzivi, ki so skupni določenim čezmejnim območjem, bolj koristna boljše sodelovanje in usklajevanje kot pa posamezne pobude. Podobno logiko razpisovanja sredstev in prijave kot programi evropskega teritorialnega sodelovanja ima tudi Finančni mehanizem EGP, kjer se je MK v obeh dosedanjih programskih obdobjih vključevalo z obnovo in revitalizacijo kulturne dediščine.

Ustvarjalna Evropa je nadnacionalni program EU, namenjen promociji evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, spodbujanju čezmejnega sodelovanja in povečanju njihovega prispevka k rasti in novim delovnim mestom. Konec septembra bo objavljen najpomembnejši razpis podprograma Kultura, namenjen sofinanciranju projektov sodelovanja, v katerih sodelujejo kulturni izvajalci iz različnih evropskih držav. Komisija želi spodbuditi izvajalce, ki že načrtujejo konkretne mednarodne aktivnosti, povezane z ELKD 2018, zato bo z dodatnim proračunom podprla prav projekte s področja kulturne dediščine.

Vabljeni!

Dodatne informacije: Maša Ekar (info@ced-slovenia.eu)

O dogodku poročamo tukaj.

programi_logo