Kultura! uspešno črpa iz programov EU za kulturo, film in AV področje

Dogodki CED
23. oktober 2013, CUK Kino Šiška, Ljubljana
Kdaj
 
Kje
Prijave zaprte

Po dogodku »Kultura!«: na voljo interaktivni prikaz podatkov in posnetek predstavitve programa Ustvarjalna Evropa

23. oktobra 2013 smo v CUK Kino Šiška predstavili podrobno analizo sodelovanja slovenskih organizacij v programih EU za področje kulture, filma in AV področja v obdobju od 2002 do 2012. V enajstih letih je 153 organizacij pridobilo podporo EU iz programov Kultura 2000, MEDIA Plus, Kultura in MEDIA za 542 projektov.

Rezultat raziskave, ki je skupen projekt Kulturne stične točke v Sloveniji, MEDIA Deska Slovenija in Culture.si (Ljudmila), je tudi interaktivna spletna vizualizacija podatkov, dostopna na portalu Culture.si, ki omogoča vpogled v seznam uspešnih slovenskih kulturnih organizacij in podprtih projektov.

Podatkovna baza, ki jo bomo dopolnjevali s podatki v tekočem in prihodnjih letih, omogoča nadaljne strokovne analize črpanja iz programov EU na področju kulture, filma in AV sektorja, hkrati pa je dobrodošlo orodje za mednarodno promocijo slovenske kulture in uspešnosti ter kompetentnosti slovenskih kulturnih izvajalcev.

Na dogodku v CUK Kino Šiška se nam je pridružilo preko sto predstavnikov podprtih organizacij in drugih zainteresiranih organizacij ter medijev, ki jih je zanimal tudi nov program Ustvarjalna Evropa, ki z letom 2014 pod eno streho združuje iztekajoča programa Kultura in MEDIA.
Program Ustvarjalna Evropa (2014–2020) je udeležencem predstavila Urška Zupanec iz Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje na Ministrstvu za kulturo. Če ste dogodek zamudili, si lahko ogledate njeno predstavitev (v formatu Prezi) in polurni posnetek predstavitve programa Ustvarjalna Evropa.

Udeležence sta ob tej priložnosti nagovorila tudi dr. Aleš Črnič, državni sekretar na Ministrstvu za kulturo in Nataša Goršek Mencin, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji (nagovor g. Črniča je na voljo na spletni strani ministrstva).

Vzdušje in komentarje nekaterih govorcev in udeležencev si lahko ogledate v kratkem (11 min.) predstavitvenem videu dogodka “Kultura!”.

Objavljeno: 2. dec. 2013


ARHIV:

Vabljeni na predstavitev uspešnega črpanja slovenskih kulturnih organizacij iz programov EU za kulturo, film in AV področje v obdobju 2002-2012 in najavo novega programa EU Ustvarjalna Evropa!

V obdobju, ko se delajo načrti za prihodnost, je smiselno pogledati tudi nazaj in ugotoviti, v kolikšni meri smo bili uspešni in kaj lahko še izboljšamo. Ob prehodu na nov program EU Ustvarjalna Evropa (2014–2020) bomo predstavili kratko analizo intenzivnosti in uspešnosti črpanja slovenskih kulturnih izvajalcev na področju kulture, filma in AV sektorja s pomočjo vizualnega prikaza za obdobje od 2002 do 2013. Izvedeli boste, denimo, katere organizacije so dostopale do sofinanciranja EU na teh področjih in katere med njimi večkrat; ali je med njimi več javnih zavodov ali zasebnih organizacij ipd.

Ob tej priložnosti bo predstavnica Ministrstva za kulturo RS udeležencem predstavila prihodnji program EU Ustvarjalna Evropa, ki bo s 1. januarjem 2014 pod eno streho združil iztekajoča programa MEDIA in Kultura, ter morebiti najavila že prve razpise za sofinanciranje aktivnosti na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za prihodnje leto.

PROGRAM
Sreda, 23. oktober 2013, CUK Kino Šiška

10.00                 Registracija

10.30–10.45    Uvodni pozdrav
Simon Kardum, direktor Centra urbane kulture Kino Šiška
Nataša Goršek Mencin, vodja Predstavništva Evropske komisije v RS
dr. Aleš Črnič, državni sekretar, Ministrstvo za kulturo RS

10.45–11.00    Predstavitev projekta »Kultura!«
(vizualni prikaz uspešnosti črpanja iz programov EU)
Alenka Pirman, Culture.si / Mateja Lazar, Kulturna stična točka v Sloveniji / Sabina Briški, MEDIA Desk Slovenija

11.00–11.10    Odmor

11.10–12.00    Kratka analiza črpanja slovenskih kulturnih organizacij iz programov EU za kulturo, film in AV področje v
obdobju 2002–2012

Sabina Briški, MEDIA Desk Slovenija in Mateja Lazar, Kulturna stična točka v Sloveniji

12.00–12.20    Predstavitev novega programa EU Ustvarjalna Evropa (2014–2020)
Urška Zupanec, višja svetovalka, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Ministrstvo za kulturo RS

12.20–13.00    Pogostitev in druženje

Program je na voljo tudi kot wordow dokument.

Prijave preko spletnega obrazca (gl. spodaj) do torka, 22. oktobra 2013!

VSA PROSTA MESTA SO ZASEDENA, ZATO PRIJAV NE SPREJEMAMO VEČ!

Kontakt in dodatne informacije:
•    Mateja Lazar (Kulturna stična točka v Sloveniji): T: (01) 431 83 85, E: ccp@scca-ljubljana.si
•    Sabina Briški (MEDIA Desk Slovenija): T: (01) 23 43 216, E: MEDIAdesk.Slo@film-center.si

Dogodek organizirajo Kulturna stična točka v Sloveniji (SCCA-Ljubljana), MEDIA Desk Slovenija (Slovenski filmski center) in Culture.si (Ljudmila) v sodelovanju s CUK Kino Šiška.

Vabljeni!