Do uspešne kandidature v treh korakih: 3. korak Za popotnico / Ready to go?

Kultura, Dogodki CED
Individualno svetovanje s strokovnjaki (20-minutni termini bodo potekali med 9. in 14. uro). Rezervirajte svoj termin!
Kdaj
do  
Kje
Muzej sodobne umetnosti Metelkova [Pokaži zemljevidSkrij zemljevid]
Prijave zaprte

Oglejte izročke informativnega seminarja (1. korak)
Posnetki in poročilo Za Navdih / Get Inspired (2. in 3. korak)

Petek, 4. september 2015 (20-minutni termini bodo potekali med 9. in 14. uro), lokacija: Muzej sodobne umetnosti Metelkova (MSUM), Maistrova 3, Ljubljana

Udeleženci seminarja, ki že imajo pripravljen osnutek evropskega projekta in so se s partnerji iz tujine že dogovorili za sodelovanje, so vabljeni tudi na individualno svetovanje s strokovnjaki. Število prostih terminov je omejeno (največ 8 za posamezno področje), zato svetujemo čimprejšnjo rezervacijo – zlasti za svetovanje z g. Brownom, ki ga v kratkem ne bo mogoče ponoviti.

Paralelno bodo potekala individualna svetovanja za tri področja:

  • Razvoj projektne ideje in partnerstva (Geoffrey Brown, pdf)
  • Priprava razpisne dokumentacije in skladnost projektne ideje s kriteriji razpisa (ekipa CED Slovenija)
  • Pravno svetovanje v zvezi s pogodbo o sodelovanju med partnerji, ki je obvezna priloga vloge za projekte sodelovanja (Tina Baloh, univ. dipl. prav.)

TinaBaloh

Tina Baloh je samostojna pravna svetovalka z večletnimi izkušnjami na področju pravnega svetovanja tako nevladnim organizacijam kot javnim institucijam in gospodarskim subjektom. Njen obširen uvid v specifike delovanja (mednarodnega) kulturnega in avdiovizualnega sektorja ter poznavanje problematike projektnega sofinanciranja in sodelovanja so udeleženci delavnic, organiziranih v preteklih letih, označili kot zanimiv in koristen, zato smo se odločili, da jo ponovno povabimo v goste.
REZERVACIJA TERMINA: Termin za 20-minutno individualno svetovanje je treba čim prej rezervirati na info@ced-slovenia.eu.

Pogoj za potrditev termina je predhodna udeležba na seminarju in vnaprej poslane spodaj zahtevane informacije o projektu in partnerstvu v angleškem jeziku, ki morajo na naš naslov prispeti najkasneje do ponedeljka, 31. avgusta 2015. Število terminov je omejeno, zato bodo imeli prednost tisti, ki se bodo prvi prijavili in poslali vse zahtevane podatke, da se bodo izbrani eksperti lahko vnaprej seznanili s projektno idejo.

Izberete lahko eno ali več področij svetovanja. Ista organizacija lahko rezervira za posamezno področje zgolj en termin.

Podatki o projektni ideji (v angleškem jeziku):

– povzetek projekta (polovica A4 strani)
– informacija o vseh partnerjih – vključno s slovenskim (ime organizacije, mesto/država, kratka predstavitev oz. področje delovanja)
– izbrana/e prednostne naloge razpisa za leto 2016 in kratka utemeljitev izbora glede na cilje projekta (1. nadnacionalna mobilnost; 2. razvoj občinstva; 3. digitalizacija; 4. novi poslovni modeli; 5. izobraževanje in usposabljanje)

Ob rezervaciji termina svetovanja navedite tudi:

– katero od treh področij svetovanja vas zanima (lahko eno ali več);
– morebitna konkretna vprašanja (da se lahko svetovalka/-ec vnaprej pripravi in bo svetovanje bolj učinkovito);
– v primeru pravnega svetovanja v zvezi s pogodbo o sodelovanju med partnerji priporočamo, da pošljete tudi svoj osnutek pogodbe (brez podatkov zaupne narave) ali pa vsaj na kratko predstavite, kaj v zvezi s tem dokumentom vam dela preglavice.

Vabljeni!

DODATNE INFORMACIJE: Ines Kežman / E: info@ced-slovenia.eu / T: (01) 300 87 87

ORGANIZATOR: Dogodka organizira Center Ustvarjala Evropa v Sloveniji (Motovila, Center za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih).
PARTNERJI: MAO – Muzej za arhitekturo in oblikovanje, MSUM – Muzej sodobne umetnosti Metelkova in CED Litva (Litvanski kulturni inštitut).

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.