EU in Južna Koreja: trenutni trendi kulturne izmenjave in obeti za prihodnost

/
Poročilo Mreže evropskih strokovnjakov v kulturi.

Mreža evropskih strokovnjakov v kulturi (European Expert Network on CultureEENC) je v začetku januarja 2014 objavila poročilo z naslovom »EU in Južna Koreja: trenutni trendi kulturne izmenjave in obeti za prihodnost« (EU–South Korea: Current Trends of Cultural Exchange and Future Perspectives). Poročilo pojasni trenutni položaj in trende kulturne izmenjave med EU in Južno Korejo v različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, in sicer na področju uprizoritvenih umetnosti, kulturne dediščine, mobilnosti umetnikov in kulturnih delavcev, kulturnih in avdiovizualnih (s poudarkom na koprodukcijah) industrij ter kulturne politike in kulturnega sodelovanja.

EENC je poročilo pripravila na prošnjo Generalnega direktorata Evropske komisije za izobraževanje in kulturo (DG EAC) z namenom analize stanja kulturne izmenjave in ekonomske razsežnosti med EU in Južno Korejo. Priprava poročila je pravzaprav posledica izvajanja Protokola o kulturnem sodelovanju (Protocol on Cultural Cooperation) med EU in Južno Korejo, ki je stopil v veljavo leta 2011 kot del Sporazuma o prosti trgovini med EU in Južno Korejo (EU–Korea Free Trade Agreement).

Več na EENC.