Innovation Lab

Program
Creative Europe (2021–2027) - Cross-sectoral 
Year
2021 
Label
CREA-CROSS-2021-INNOVLAB 
Deadline
Tuesday, October 5 2021 results

Results for deadline 5. October 2021

Komisija je podprla skupaj 10 projektov, med njimi enega iz Slovenije – Tretji oder. Čestitamo!