Distribution Selective scheme 2019

Program
Creative Europe (2014-2020) - MEDIA 
Year
2019 
Label
EACEA 28/2018 
Deadline
Tuesday, January 8 2019 results
Tuesday, June 4 2019 results

Results for deadline 4. June 2019

Na razpis (EACEA 28/2018) je v drugem roku prispelo osemindvajset prijav prodajnih agentov iz Avstrije, Nemčije, Francije, Poljske in Velike Britanije. Komisija bo sofinancirala devet prodajnih zastopnikov za distribucijo enajstih evropskih filmov v skupnem znesku 5.8 milijona EUR. Med partnerji so vključeni tudi trije slovenski distributerji. Več.

Results for deadline 8. January 2019

Razpis za podporo selektivni distribuciji za 2019 je uvedel korenite spremembe, tako na vsebinski kot postopkovni ravni. Distributerji niso več samostojni prejemniki podpore, temveč partnerji prodajnih zastopnikov. Podporo na prvem razpisnem roku je prejelo devet prodajnih zastopnikov za distribucijo enajstih evropskih filmov, med partnerji pa so vključeni tudi štirje slovenski distributerji. Več.

The MEDIA Sub-programme shall provide support for the establishing systems of support for the distribution of non-national European films through theatrical distribution and on all other platforms as well as for international sales activities; in particular the subtitling, dubbing and audio-description of audiovisual works. The applicants shall be a European sales agent company.

The Distribution Selective scheme: Support for the distribution of non-national films 2019 – Call EACEA 28/2018 & Results.