Development – Slate Funding 2018

Program
Creative Europe (2014-2020) - MEDIA 
Year
2018 
Label
EACEA 23/2017 
Deadline
Tuesday, February 6 2018 results

Results for deadline 6. February 2018

Objava rezultatov je prvič v aktualni generaciji programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020) in drugič v zgodovini sodelovanja Slovenije v (pod)programu MEDIA prinesla odlično novico: uspeh slovenskega prijavitelja! Produkcijska hiša Vertigo je zagotovila svojo drugo podporo v tej zahtevni shemi: 138.000 EUR za sočasen razvoj treh novih filmov Damjana Kozoleta, Mihe Hočevarja in Maje Miloš. Iskrene čestitke!

Support for Development of Audiovisual Content – Slate Funding

The MEDIA Sub-programme shall provide support for:
– the development of European audiovisual works in particular films and television works such as fiction, documentaries, children’s and animated films, as well as interactive works such as videogames and multimedia with enhanced cross-border circulation potential;
– activities aiming to support European audiovisual production companies, in particular independent production companies, with a view to facilitating European and international co-productions of audiovisual works including television works.

See Call for proposals EACEA/23/2017.
Support for Development of Audiovisual Content – Slate Funding 2018