Access to markets 2019

Program
Creative Europe (2014-2020) - MEDIA 
Year
2019 
Label
EACEA/31/2018 
Deadline
Thursday, February 7 2019 results

Results for deadline 7. February 2019

Društvo slovenskega animiranega filma je s projektom CEE Animation Forum 2020, največjim koprodukcijskim dogodkom za dvig kompetenc na področju animacije v Srednji in Vzhodni Evropi, na letošnjem razpisu MEDIA za dostop do trgov doseglo izjemno visoko oceno in zvišanje podpore na 75.000 EUR. Gre za kar 25 % več dodeljenih sredstev kot na lanskem razpisu – čestitamo! Več.

Within the field of reinforcing the audiovisual sector’s capacity, some of the priorities of the MEDIA Sub-programme are the following:
– increase the capacity of audiovisual operators to develop European audiovisual works with a potential to circulate in the Union and beyond and to facilitate European and international co-production, including with television broadcasters;
– encourage business to business exchanges by facilitating access to markets and innovative business tools enabling audiovisual operators to increase the visibility of their projects on Union and international markets.

See Support for Access to Markets 2019:
– Call EACEA/31/2018
Selection results