EACEA uvaja e-poročanje za projekte Ustvarjalne Evrope

/
Izvajalska agencija EACEA s 30. julijem 2018 uvaja elektronsko poročanje (Culture eReport) za projekte s podporo Ustvarjalne Evrope - podprogram Kultura, tj. za projekte sodelovanja, mreže, platforme in projekte literarnega prevajanja. EACEA bo individualno naslovila upravičene deležnike, ki bodo prejeli natančnejša navodila za pripravo poročil.

Izvajalska agencija EACEA s 30. julijem 2018 uvaja usklajeno elektronsko poročanje, Culture eReport, ki bo nadomestilo obstoječa vmesna in končna poročila o projektih, ki jih financira program Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura.

Elektronsko poročanje se bo najprej uvedlo za projekte sodelovanja manjšega obsega, ki so bili izbrani leta 2016. Sledili bodo projekti, ki so bili izbrani leta 2017, skupaj s projekti sodelovanja večjega obsega, ki so bili izbrani v obdobju 2014–2017. Koordinatorji projektov bodo o tem in o postopkih poročanja obveščeni neposredno.
Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Izvajalske agencije EACEA v rubriki Beneficiaries Space. Navodila za upravičence, ki so pridobili podporo v okviru ukrepov Evropske mreže, Evropske platforme in Projekti literarnega prevajanja, bodo sledila naknadno.

Namen elektronskega poročanja je usmerjati upravičence, da poročajo o ključnih podatkih o izvajanju projekta, njihovih dosežkih in pridobljenih spretnostih, njihovih kulturnih, ustvarjalnih in strokovnih razvojnih ciljih ter področjih, na katera so se morali osredotočiti za doseganje ciljev svojih projektov.

Kot sporoča Izvajalska agencija, bo to orodje samoocenjevanja izboljšalo storitve, ki jih zagotavlja EACEA kulturnim in ustvarjalnim sektorjem ter podprogramu Kultura programa Ustvarjalna Evropa z omogočanjem zanesljivega in sorazmernega zbiranja podatkov. Poročanje se bo racionaliziralo z zagotavljanjem načela, da se za podatke o projektih zaprosi le enkrat, s čimer se zmanjša upravno breme za upravičence, hkrati pa zagotavlja razpoložljivost pomembnih in raznolikih informacij o uspešnosti financiranih projektov.