Delavnice za pripravo razpisne dokumentacije programa Ustvarjalna Evropa

/
*PRIJAVE DO 7. oz. 12. 2. 2014!* Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (Creative Europe Desk – CED) vabi na delavnice za pripravo razpisne dokumentacije prvih razpisov programa Ustvarjalna Evropa (11. in 14. februar 2014, MG+MSUM in KULT3000, Ljubljana)

h3. FOKUS DELAVNIC: * postopek prijave – navodila za spletno prijavo in pripravo vloge * pomembni poudarki in novosti posameznih razpisov * razpisni kriteriji in strategije izpolnjevanja razpisne dokumentacije h3. KOMU SO NAMENJENE? Delavnice so namenjene predstavnikom organizacij iz kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, ki *že pripravljajo projektno prijavo* na aktualne razpise programa Ustvarjalna Evropa, za katere je bil s strani uporabnikov izkazan največji interes, in sicer: h3. PODPROGRAM MEDIA * Razvoj posameznih projektov in skupinskih projektov (*roka za oddajo vlog: 28. 2. 2014 – posamezni in 28. 3. 2014 – skupinski projekti*) * Razvoj video iger (*rok za oddajo vlog: 28. 3. 2014*) Več o razpisih podprograma MEDIA h3. KJE IN KDAJ? / PODPROGRAM MEDIA Razpisa za razvoj posameznih projektov in skupinskih projektov ter za razvoj video iger: * petek, 14. 2., 10.00– 14.00 *, KULT3000, Metelkova 2/b, Ljubljana h3. PODPROGRAM KULTURA * Evropski projekti sodelovanja (*rok za oddajo vlog: 5. 3. 2014*) * Projekti literarnega prevajanja (*rok za oddajo vlog: 12. 3. 2014*) Več o razpisih podprograma Kultura h3. KJE IN KDAJ? / PODPROGRAM KULTURA 1) Razpis za projekte sodelovanja: torek, 11. 2., 10.00–14.00, MG+MSUM, Maistrova 3, Ljubljana 2) Razpis za projekte literarnega prevajanja: petek, 14. 2., 14.00–16.00, KULT3000, Metelkova 2/b, Ljubljana h3. ROK ZA PRIJAVO UDELEŽBE Delavnice so brezplačne, vendar udeležba brez odobrene prijave s strani organizatorja ni mogoča! Prosimo vas, da svojo udeležbo sporočite na e-naslov info@ced-slovenia.eu: * najkasneje do *petka, 7. februarja do 13. ure* (za delavnico 11. februarja) in * najkasneje do *srede, 12. februarja do 13. ure* (za delavnici 14. februarja) h3. PRIJAVA MORA VSEBOVATI * *Navedbo delavnic(e)* Centra Ustvarjalna Evropa, na kateri(h) želite sodelovati * Naziv *podprograma in razpisa*, na katerega se prijavljate * Področje (KULTURA: knjiga, uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, kulturna dediščina, arhitektura idr. oziroma MEDIA: posamezni projekti, skupine projektov, videoigre) * *Kratko predstavitev in naslov projekta* (do 1000 besed ali pol strani A4) z navedbo morebitnih mednarodnih partnerjev (pri projektih sodelovanja – KULTURA) oziroma koproducentov (razvoj projektov/videoiger – MEDIA) * *Kontaktne podatke* udeleženca/ev * Da bi bile delavnice za udeležence kar najbolj koristne, vas prosimo, da vsa VPRAŠANJA, povezana s pripravo razpisne dokumentacije, *čim prej* (najkasneje do roka za prijavo udeležbe na posamezni delavnici) pošljete na naslov info@ced-slovenia.eu! Število udeležencev delavnic je omejeno! V primeru, da se bo na delavnice prijavilo večje število udeležencev, kot je na voljo prostih mest, se bo lahko delavnic udeležil le po en predstavnik posamezne organizacije. Prednost bodo imeli prijavitelji, ki so oddali popolno vlogo za udeležbo in tisti, ki so se udeležili informativnega dne programa Ustvarjalna Evropa 23. 1. 2014. Vabljeni! h3. DODATNE INFORMACIJE Sabina Briški – podprogram MEDIA (sabina.briski@ced-slovenia.eu) Mateja Lazar – podprogram Kultura (mateja.lazar@ced-slovenia.eu) h3. ORGANIZATORJI Delavnico organizira Center Ustvarjala Evropa v Sloveniji v sodelovanju z MSUM – Muzejem sodobne umetnosti Metelkova in kulturnim centrom KULT3000 (JSKD).