Delavnica za Evropske mreže

/
Bruselj, 19. februar 2014 (organizator: Center Ustvarjalna Evropa v Belgiji) Če vas zanima prijava na razpis za Evropske mreže, se lahko udeležite delavnice v Bruslju.

Center Ustvarjalna Evropa v Belgiji (Creative Europe Desk Belgique) 19. februarja, od 14. do 16.30. ure, organizira delavnico za evropske mreže, na kateri bodo prisotni tudi predstavniki Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA). Udeleženci bodo imeli možnost zastaviti vprašanja o izpolnjevanju razpisnih obrazcev, financiranju dejavnosti / delovanja mreže, ipd.. Dogodek bo potekal v angleškem in francoskem jeziku.
Če se delavnice ne morete osebno udeležiti, lahko na dogodek napotite svoje partnerje (člane vaše mreže), ki so bliže belgijski prestolnici. Več >>>

Prijavo pošljite na naslov: benedicte.debrouwer@cfwb.be.

Dogodek organizira: Creative Europe Desk Belgique (www.pcc-europe.be)
Place Flagey 18, 1050 Bruxelles, T: +32 (0)2 229 51 13 / F: +32 (0)2 219 45 74

Razpis za evropske mreže je namenjen organizacijam, ki imajo vsaj 15 članov s sedežem v vsaj 10 različnih državah (vsaj 5 v državah članicah EU), ki sodelujejo v podprogramu Kultura programa Ustvarjalna Evropa. V času trajanja programa (2014–2020), bosta objavljena samo dva razpisa za evropske mreže, letos – rok za oddajo vloge je 19. marec – in leta 2016.