Center Ustvarjalna Evropa

/
Slovenskim prijaviteljem bo od januarja dalje pri kandidaturah svetoval Center Ustvarjalna Evropa

MEDIA Desk Slovenija, ki je od leta 2003 deloval v okviru Slovenskega filmskega centra, javne agencije in Kulturna stična točka v Sloveniji, ki je od leta 2002 delovala v okviru Zavoda SCCA–Ljubljana, sta s 31. decembrom 2013 prenehala obstajati.

Za promocijo programa Ustvarjalna Evropa in svetovanje uporabnikom bo od leta 2014 naprej na nacionalni ravni skrbel nov *Center Ustvarjalna Evropa*, ki pa gradi na dolgoletnih izkušnjah osebja obeh informacijskih pisarn.

Zaradi lažjega prehoda na enotni center in da se kandidatom na spomladanskih razpisnih rokih omogoči nemotena svetovalna podpora bosta predstavnici Centra Ustvarjalna Evropa, *Mateja Lazar* in *Sabina Briški*, januarja 2014 še na voljo na lokacijah SCCA–Ljubljana in SFC. *Kontakti in dodatne informacije:*
* za podprogram MEDIA: Sabina Briški (MEDIAdesk.Slo@film-center.si), www.mediadesk.si
* za podprogram Kultura: Mateja Lazar (ccp@scca-ljubljana.si), www.ccp.si

Po sprejetju programa Ustvarjalna Evropa v Evropskem parlamentu in odobritvi s strani Sveta je Evropska komisija decembra 2013 uradno sprejela nov program in objavila razpise za zbiranje predlogov v okviru novega programa.

V obdobju *2014–2020* bo na voljo *1,46 milijarde EUR* za promocijo evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, spodbujanje čezmejnega sodelovanja in povečanje njihovega že siceršnjega prispevka k rasti in novim delovnim mestom. Ustvarjalna Evropa bo pomagala umetnikom, strokovnjakom in kulturnim organizacijam na področjih, kot so uprizoritvene umetnosti, likovne umetnosti, založništvo, film, televizija, glasba, video igre, interdisciplinarne umetnosti in kulturna dediščina, pri delovanju v drugih državah, doseganju novega občinstva in razvijanju sposobnosti, ki so potrebne v digitalni dobi.

Program Ustvarjalna Evropa temelji na izkušnjah in dosežkih programov *Kultura in MEDIA*, ki sta več kot 20 let zagotavljala pomoč za kulturne in avdiovizualne sektorje.

Novi program vključuje podprogram Kultura, ki podpira uprizoritvene in vizualne umetnosti, kulturno dediščino in druga področja, ter podprogram MEDIA, ki bo zagotovil financiranje za filmski in avdiovizualni sektor. Novi medsektorski sklop bo podpiral politično sodelovanje in nov finančni jamstveni instrument, ki bo začel delovati leta 2016.

Trenutno objavljeni razpisi programa Ustvarjalna Evropa.
Evropska komisija: razpisna besedila, obrazci in navodila