Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji

Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (Creative Europe Desk Slovenia – CED Slovenija) je nacionalna informacijska pisarna za promocijo programa EU Ustvarjalna Evropa za kulturne in ustvarjalne sektorje. Skrbi za posredovanje in izmenjavo informacij o programu Ustvarjalna Evropa, za svetovanje pri prijavah na razpise, pomoč pri iskanju partnerjev in koproducentov, omogoča strokovno pomoč za spodbujanje čezmejnega sodelovanja in mreženja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih ter izvedbo dogodkov s poudarkom na opolnomočenju sektorjev, razvoju občinstev in inovacijah (digitalni premik).

CED Slovenija deluje v okviru Motovile – Centra za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih ob podpori Ministrstva za kulturo RS in Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo ter Generalnega direktorata za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo Evropske komisije.

Ekipa CED Slovenija

Ekipa ima dolgoletne izkušnje na področju mreženja, informiranja in svetovanja glede mehanizmov financiranja na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Na voljo smo vam:

*Mateja Lazar, vodja CED Slovenija in svetovalka za podprogram Kultura: mateja.lazar[at]ced-slovenia.eu
*Sabina Briški Karlić, namestnica vodje CED Slovenija in svetovalka za podprogram MEDIA: sabina.briski[at]ced-slovenia.eu
*Ines Kežman, svetovalka za podprogram MEDIA in medsektorski sklop v okviru CED Slovenija: ines.kezman[at]ced-slovenia.eu
*Tanja Kos, svetovalka za podprogram Kultura in medsektorski sklop v okviru CED Slovenija: tanja.kos[at]ced-slovenia.eu

Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona +386 (0)59 01 65 76.

Mreža centrov CED

Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji je del evropske mreže centrov CED (Creative Europe Desk), ki skrbijo za promocijo programa Ustvarjalna Evropa v državah, ki so članice programa, in nudijo podporo uporabnikom, ki želijo sodelovati v programu. Seznam kontaktov.

Evropska komisija

Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo (DG EAC) in Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo (DG CONNECT)  upravljata program s političnega, institucionalnega in proračunskega vidika ter ima komunikacijsko in strateško-ocenjevalno vlogo.

Izvajalska agencija EACEA

Izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA) skrbi za pripravo razpisov, izbiro projektov, obveščanje upravičencev in sklepanje sporazumov o financiranju projektov, finančno poslovodenje, spremljanje projektov in nadzor.