Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji zaključil s prvim ciklom javnih dogodkov

/
Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji je uspešno izpeljal prve javne dogodke in sicer dva informativna dneva in tri delavnice za pripravo razpisne dokumentacije programa Ustvarjalna Evropa. Na zimskih dogodkih se nam je pridružilo več kot 300 udeležencev!

Obisk prve serije informativnih dni in delavnic za pripravo razpisne dokumentacije programa EU Ustvarjalna Evropa (2014–2014) je presegel pričakovanja organizatorjev. Dogodkov se je udeležilo več kot 300 predstavnikov slovenskih kulturnih in ustvarjalnih organizacij in sicer jih je več kot 200 prišlo na informativna dneva v Ljubljano in Maribor, skoraj 100 pa na tri delavnice, organizirane v Ljubljani – za projekte sodelovanja in literarnega prevajanja (podprogram Kultura) ter za razvoj posameznih projektov, skupinskih projektov in video iger (podprogram MEDIA). Udeležba na dogodkih kaže na velik interes predstavnikov kulturnega in ustvarjalnega sektorja za sodelovanje na razpisih programa Ustvarjalna Evropa.

Izročki predstavitev programa Ustvarjalna Evropa (predstavitev programa in aktualnih razpisov) z informativnih dni so dostopni na spletnih podstraneh CED Slovenija, kjer so na voljo tudi foto utrinki teh dveh dogodkov. Fotografije z delavnic pa so dostopne tukaj.
Če se dogodkov niste utegnili udeležiti, vas vabimo k poslušanju radijske oddaje Arsov forum (3. program Radia Slovenija), ki je bila na sporedu 22. januarja 2014 in je dostopna v spletnem arhivu RTV SLO. V radijskem pogovoru s Tino Kozin sta predstavnici Centra Ustvarjalna Evropa, Sabina Briški in Mateja Lazar poglobljeno predstavili program Ustvarjalna Evropa, gosta – Matjaž Farič (Zavod Flota, Murska Sobota) in Žiga Virc (Studio Virc, Novo mesto) – pa zanimive in bogate izkušnje s sodelovanjem v preteklih programih EU.

Pred prvimi razpisnimi roki podprogramov Kultura in MEDIA, ki se iztečejo konec februarja in v marcu, Center Ustvarjalna Evropa ne načrtuje dodatnih delavnic za pripravo razpisne dokumentacije. Za tiste, ki pripravljate prijavo za prve razpisne roke, smo seveda na voljo na individualnih svetovanjih. Prosimo, da se za srečanje dogovorite čim prej in vnaprej! Zaradi velikega interesa bodo imeli prednost resni kandidati. Za vse ostale smo na voljo za osebno svetovanje po 15. marcu.

Veseli smo pozitivnih odzivov udeležencev in sodelovanja s partnerskimi organizacijami! Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji namreč dogodkov ne bi uspel organizirati brez sodelovanja z Mrežo sodobnega plesa, Narodnim domom Maribor, Muzejem sodobne umetnosti Metelkova (MG+MSUM) in kulturnim centrom KULT3000 (JSKD). Partnerjem, ki so prispevali k uspešni izvedbi, se prijazno zahvaljujemo!

Dodatne informacije:
– za podprogram Kultura: Mateja Lazar (mateja.lazar@ced-slovenia.eu)
– za podprogram MEDIA: Sabina Briški (sabina.briski@ced-slovenia.eu)