Javno posvetovanje o Ustvarjalni Evropi: do 16. aprila 2017

/
Evropska komisija med 23. januarjem in 16. aprilom 2017 izvaja javno posvetovanje, da pridobi vaše mnenje o izvajanju programa Ustvarjalna Evropa. Končno imate priložnost za konstruktivno kritiko in inovativne predloge!

vrednotenje-ustvarjalne-eu-slo

Evropska komisija predstavnike kulturnih, ustvarjalnih in avdiovizualnih (AV) organizacij poziva k vrednotenju oz. vmesni oceni programa Ustvarjalna Evropa. Spletna anketa vključuje vprašanja za oba podprograma, tj. MEDIA in Kultura, ter medsektorski sklop Ustvarjalne Evrope.

Vprašanja v spletni anketi so osredotočena na (1) ustreznost ciljev programa, (2) učinkovitost ukrepov, (3) učinkovitost izvajanja programa ter (4) dodano vrednost programa za kulturne in AV sektorje na nadnacionalni ravni. Zbrana stališča bodo tudi podlaga za pripravo naslednje generacije programa financiranja za kulturne in ustvarjalne sektorje po letu 2020, zato je res pomembno, da svoje mnenje izrazite zdaj!

Javno posvetovanje poteka prek spleta ICF Consult. Na vprašanja lahko odgovarjate v vseh uradnih jezikih EU, čeprav so vprašanja zastavljena v angleškem jeziku. Pred izpolnjevanjem spletnega vprašalnika si lahko vprašanja ogledate tukaj. Več informacij o javnem posvetovanju je dostopnih tukaj.

Po zaključku javnega posvetovanja, 16. aprila 2017, bo Evropska komisija zbrana mnenja in predloge skupaj z drugimi analizami in pridobljenimi vmesnimi ocenami glede izvajanja Ustvarjalne Evrope združila v končno poročilo, ki ga bo predložila Evropskemu parlamentu in Evropskemu svetu.

Dodatne informacije:
Directorate-General for Education, Youth, Culture and Sport
Directorate D – Culture and Creativity, E: EAC-CREATIVE-EUROPE-CONSULT@ec.europa.eu

Ekipa CED Slovenija k sodelovanju pri vmesni oceni programa še posebej spodbuja predstavnike tistih organizacij, ki ste med leti 2014–2016 že prejeli podporo Ustvarjalne Evrope oz. ste sodelovali na razpisih. Vaše izkušnje so neprecenljive in zato toliko bolj dobrodošle za oceno edinega evropskega programa za kulturne in AV sektorje.
Nekaj komentarjev smo že ujeli na posvetu z založniki, seminarju o sedanjosti in prihodnost filmske in televizijske distribucije, srečanju o trenutni evropski AV zakonodaji in položaju držav z nizko AV zmogljivostjo in zaključnem dogodku Motovile »Uspešno …ustvarjalno 2016«. Preverite lahko tudi mnenje evropskih poslancev o Ustvarjalni Evropi po letu 2020.