Spletna promocija evropskih AV del 2020

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2020 
Oznaka
EACEA 23/2019 
Rok
torek, 5. maj 2020 rezultati

Rezultati za rok 5. maj 2020

Evropska komisija bo namenila 9,9 milijona EUR za spletno promocijo evropskih AV del. Med prejemniki podpore programa Ustvarjalna Evropa je prvič tudi slovenski prejemnik podpore. Kindovor kot partner sodeluje v projektu Film for kids at hospitals. Več tukaj.

Podpora za spletno promocijo evropskih AV del* je namenjena:
– nadnacionalnemu trženju, znamčenju in distribuciji avdiovizualnih del na vseh drugih nekinematografskih platformah;
– spodbujanju novih načinov distribucije za razvoj inovativnih poslovnih modelov.

Informacije o razpisu so dostopne na spletu Izvajalske agencije EACEA.

*Prej je bila to podpora za spletno distribucijo; od leta 2017 pa preimenovana v promocijo evropskih AV del na spletu.