Sklop 1.2.2: Projekti literarnega prevajanja – razpis za leto 2013

Program
Kultura (2007-2013) 
Leto
2012 
Oznaka
 
Rok
četrtek, 7. februar 2013 zaprt

1. Cilji in opis programa Kultura (2007-2013)
2. Kratka video predstavitev razpisa (v angleškem jeziku)
3. Predmet razpisa za Sklop 1.2.2
4. Upravičeni projekti
5. Merila o izpolnjevanju pogojev
6. Merila za dodelitev podpore
7. Rok za oddajo vlog
8. Koristni nasveti
9. Dodatne informacije1. Cilji in opis programa Kultura (2007-2013)

Program Kultura je enotni večletni program za ukrepe Skupnosti na področju kulture, odprt za vse kulturne sektorje (z izjemo avdiovizualnega), ki spodbuja transnacionalno sodelovanje v Evropi, s tem da podpira mobilnost oseb, ki delujejo v kulturnem sektorju, transnacionalno kroženje umetniških in kulturnih del/izdelkov ter medkulturni dialog.
Prispeva k oblikovanju skupnega evropskega kulturnega prostora, osnovanega na skupni kulturni dediščini in sodelovanju med ustvarjalci, kulturnimi izvajalci in institucijami iz držav, ki sodelujejo v Programu, ter na ta način spodbuja zavest o evropskem državljanstvu.


2. Kratka video predstavitev razpisa (v angleškem jeziku)


Video: Toni Poljanec; editiranje: Mateja Lazar, CCP Slovenia
Predstavitev: Mladen Špehar, CCP Croatia (MK HR)3. Predmet razpisa za Sklop 1.2.2

Namen razpisa za zbiranje predlogov je dodelitev podpore Skupnosti za prevajnaje in izdajanje evropske literature (Literary Translation Projects, Sklop 1.2.2) in s tem širjenje evropske literature med evropskimi državljani. Posebna pozornost bo namenjena:
a) prevajanju visokokakovostne evropske literature, namenjene čim širši javnosti;
b) prevajanju litereture iz držav, ki so postale članice EU od leta 2004 dalje;
c) prevajanju del avtorjev, ki so prejeli nagrado Evropske unije za književnost.


4. Upravičeni projekti

Projekti literarnega prevajanja vključujejo najmanj enega (1) in največ deset (10) leposlovnih del, ki se prevajajo iz enega v drug evropski jezik (tj. uradni jeziki držav upravičenk ter stara grščina in latinščina). Prevodni projekt traja največ 24 mesecev.
Finančna podpora EU znaša najmanj 2.000 in največ 60.000 EUR oz. 50 % vseh stroškov izdaje in sicer izključno za kritje prevajalskih honorarjev.


5. Merila o izpolnjevanju pogojev

Upravičeni kandidati so lahko javne ali zasebne založbe ali skupine založnikov, ki imajo registriran sedež v eni od naslednjih držav:

• države članice EU,
• države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška),
• Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Hrvaška, Makedonija, Srbija in Turčija.


6. Merila za dodelitev podpore

Podpora bo dodeljena na podlagi meril za izključitev in meril upravičenosti ter glede na poslovno in finančno sposobnost organizacije, končna odločitev pa bo sprejeta na podlagi sledečih meril za dodelitev podpore:

1. stopnja dejanske evropske dodane vrednosti, ki jo lahko ustvari projekt, in pomen dejavnosti za cilje programa,
2. raven zasnove predlaganih dejavnosti in zmožnosti njihove uspešne izvedbe z visoko stopnjo odličnosti,
3. obseg, v katerem se bo o rezultatih predlaganih dejavnosti ustrezno obveščalo in jih promoviralo.

POZOR: Konkurenca na tem razpisu je vsako leto večja, zato morate pri pripravi prijave natančno prebrati Vodnik po programu Kultura, kjer so merila za dodelitev podpore natančno predstavljena!


7. Rok za oddajo vlog in prijavni obrazci

Vloge morajo biti poslane najkasneje do vključno 6. februarja 2013.

Elektronski obrazec (E-form) in seznam dokumentov, ki jih mora vsebovati prijava, so dostopni na spletni strani Izvajalske agencije (EACEA).

Prijavnico je treba obvezno oddati v dveh delih:
(A) elektronski prijavni obrazec preko spleta in
(B) dodatne obvezne priloge po pošti.

Prijavnico preko spleta morate oddati najkasneje 6. februarja 2013 do 12.00 ure (opoldne po srednjeevropskem času), prijavnico v papirnati obliki skupaj z vsemi obveznimi prilogami pa najkasneje do vključno 6. februarja 2013 do 24.00 ure (dokazilo je poštni žig).

(A) K elektronski prijavnici morate obvezno pripeti:

 • častno izjavo (Declaration of Honour),
 • izjavo, s katero se zavežete, da boste dela navedena v prijavnici, prevedli (Declaration concerning the works to be translated) in
 • obrazec za proračun (Estimated Budget Form).
 • (B) Paket poslan po pošti ali s kurirsko službo pa mora vključevati:

  a. uradni spremni dopis (Cover letter),
  b. javno dostopni izvodi knjig, ki se bodo prevajale (Commercially available hardcopise of books),
  c. kontrolni seznam vseh dokumentov (Checklist 1.2.2) in
  d. obvezni dodatni dokumenti na USB ključku ali CD-romu (NOVO!):
      1. NOVO!!! skeniran podpisan obrazec s predvidenim proračunom (“Total estimated budget” zavihek iz excelovega dokumenta za proračun),
      2. identifikacijski obrazec o pravni osebi (Legal entity form) s prilogami,
      3. obrazec za finančno identifikacijo (Financiral identification form),
      4. življenjepisi prevajalcev,
      5. podporni dokumenti (življenjepisi oseb, odgovornih za izvedbo projekta, poročilo o aktivnostih organizaije za zadnji dve leti, katalogi),
      6. dodatni dokumeti (če je potrebno).

  Naslov za oddajo prijavnice po pošti:
  Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
  Culture Programme (2007–2013)
  Programme Strand 1.2.2 – Literary translation projects
  Avenue du Bourget 1
  BOUR 04/67
  B – 1140 Brussels
  Belgium


  8. Koristni nasveti

  Preden se lotite izpolnjevanja elektronske prijavnice:
  1. natančno preberite navodila za prijavitelje (različica 17. jan. 2013!!!), ki vsebujejo koristne informacije, povezane z vsebino vaše prijave
  2. natančno preberite vodnik za izpolnjevanje e-prijavnice s koristnimi tehničnimi napotki
  3. preizkusite testno verzijo e-prijavnice
  4. uporabljajte 8.1.5 ali višjo verzijo programa Adobe Reader

  Pozor! Opozarjamo vas, da lahko Izvajalska agencija EACEA na svoji strani objavi nove različice navodil in vodnika za izpolnjevanje e-prijavnice, zato vam svetujemo, da pred pričetkom priprave razpisne dokumentacije, obiščete spletno stran:
  http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2013/call_strand_122_2013_en.php

  V primeru tehničnih težav in dodatnih vprašanj pri izpolnjevanju elektronske prijavnice se obrnite na oddelek za pomoč uporabnikom pri Izvajalski agenciji:
  HelpDesk service
  T: +32 229 90705
  E: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

  Pomoč uporabnikom je na voljo do 6. februarja 2013, od ponedeljka do četrtka med 8.30 in 17.30 ter ob petkih od 8:30 do 17:00. Na dan roka za oddajo, 6. februarja 2013 bo tehnična pomoč na voljo do 12.00, ko se izteče rok za oddajo prijavnic.


  9. Dodatne informacije

  Vodnik po programu Kultura in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletnih straneh Izvajalske agencije za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA).

  Za vsa dodatna vprašanja v zvezi z izpolnjevanjem prijave se lahko obrnete na Kulturno stično točko v Sloveniji preko elektronske pošte: Mateja Lazar (ccp@scca-ljubljana.si) in Maša Ekar (ccpinfo@scca-ljubljana.si) ali po telefonu (01/431 83 85) vsak delovni dan od 10. do 13. ure.

  Kulturna stična točka je v torek, 8. januarja 2013 v Ljubljani organizirala DELAVNICO za izpolnjevanje razpisne dokumentacije. Več informacij o delavnici in izročki predstavitev >>>

  Slovenske založbe so na tem razpisu izjemno uspešne! V letih od 2007 do 2012 so ob podpori programa Kultura prevedle in izdale že več kot 300 del evropskih avtorjev. Kako so se slovenski založniki odrezali na razpisu za leto 2012? Poglej tu >>>

  Ogledate si lahko tudi e-publikacijo, v kateri je predstavljenih 17 slovenskih založniških hiš, ki so v letih od 2007 do 2011 prejele podporo programa EU Kultura za prevode 233 literarnih del evropskih avtorjev. >>>


  Objavljeno: 7. december 2012
  Posodobljeno: 18. december 2012, 21. januar 2013, 5. februar 2013