Sklop 1.2.2: Projekti literarnega prevajanja – razpis 2012

Program
Kultura (2007-2013) 
Leto
2011 
Oznaka
 
Rok
sobota, 4. februar 2012 zaprt

1. Cilji in opis programa Kultura (2007-2013)
2. Predmet razpisa za Sklop 1.2.2 in razpoložljiva proračunska sredstva
3. Upravičeni projekti
4. Merila o izpolnjevanju pogojev
5. Merila za dodelitev podpore
6. Rok za oddajo vlog
7. Koristni nasveti
8. Dodatne informacije1. Cilji in opis programa Kultura (2007-2013)

Program Kultura je enotni večletni program za ukrepe Skupnosti na področju kulture, odprt za vse kulturne sektorje (z izjemo avdiovizualnega), ki spodbuja transnacionalno sodelovanje v Evropi, s tem da podpira mobilnost oseb, ki delujejo v kulturnem sektorju, transnacionalno kroženje umetniških in kulturnih del/izdelkov ter medkulturni dialog.
Prispeva k oblikovanju skupnega evropskega kulturnega prostora, osnovanega na skupni kulturni dediščini in sodelovanju med ustvarjalci, kulturnimi izvajalci in institucijami iz držav, ki sodelujejo v Programu, ter na ta način spodbuja zavest o evropskem državljanstvu.


2. Predmet razpisa za Sklop 1.2.2 in razpoložljiva proračunska sredstva

Namen razpisa za zbiranje predlogov je dodelitev podpore Skupnosti za prevajnaje in izdajanje evropske literature (Literary Translation Projects, Sklop 1.2.2) in s tem širjenje evropske literature med evropskimi državljani. Posebna pozornost bo namenjena:
a) prevajanju visokokakovostne evropske literature, namenjene čim širši javnosti,
b) prevajanju litereture iz držav, ki so postale članice EU od leta 2004 dalje,
c) prevajanju del avtorjev, ki so prejeli nagrado Evropske unije za književnost.


3. Upravičeni projekti

Projekti literarnega prevajanja vključujejo najmanj enega (1) in največ deset (10) leposlovnih del, ki se prevajajo iz enega v drug evropski jezik (tj. uradni jeziki držav upravičenk ter stara grščina in latinščina). Prevodni projekt traja največ 24 mesecev.
Finančna podpora EU znaša najmanj 2.000 in največ 60.000 EUR oz. 50 % vseh stroškov izdaje, in sicer izključno za kritje prevajalskih honorarjev.


4. Merila o izpolnjevanju pogojev

Upravičeni kandidati so lahko javne ali zasebne založbe ali skupine založnikov, ki imajo registriran sedež v eni od naslednjih držav:

 • države članice EU,
 • države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška),
 • države kandidatke (Hrvaška, Makedonija in Turčija),
 • Srbija, Črna Gora, Bosna in Hercegovina in Albanija


  5. Merila za dodelitev podpore

  Podpora bo dodeljena na podlagi meril za izključitev in meril upravičenosti, glede na poslovno in finančno sposobnost organizacije, končna odločitev pa bo sprejeta na podlagi sledečih meril za dodelitev podpore:
  1. stopnja dejanske evropske dodane vrednosti, ki jo lahko ustvari projekt, in pomen dejavnosti za cilje programa,
  2. raven zasnove predlaganih dejavnosti in zmožnosti njihove uspešne izvedbe z visoko stopnjo odličnosti,
  3. obseg, v katerem se bo o rezultatih predlaganih dejavnosti ustrezno obveščalo in jih promoviralo.


  6. Rok za oddajo vlog in prijavni obrazci

  Vloge morajo biti poslane najkasneje do 3. februarja 2012.

  Pozor: Prijavnico je treba obvezno oddati v elektronski in papirnati obliki!

  K elektronski različici prijavnice morate obvezno pripeti častno izjavo (Declaration of Honour) in izjavo, s katero se zavežete, da boste dela navedena v prijavnici, prevedli (Declaration concerning the works to be translated) in obrazec za proračun (Estimated Budget Form).

  Prijavnico preko spleta morate oddati najkasneje 3. februarja 2012 do 12.00 ure (opoldne po srednjeevropskem času), prijavnico v papirnati obliki skupaj z vsemi obveznimi prilogami pa najkasneje do vključno 3. februarja 2012 do 24.00 ure (dokazilo je poštni žig).

  Seznam vseh dokumentov, ki jih mora vsebovati prijava je na spletni strani Izvajalske agencije (EACEA) in v navodilih za prijavitelje.

  Naslov za oddajo prijavnice v papirnati obliki:
  Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
  Culture Programme (2007–2013)
  Programme Strand 1.2.2.Literary translation projects
  Avenue du Bourget 1
  (BOUR 04/64)
  B – 1140 Brussels Belgium 


  7. Koristni nasveti

  Preden se lotite izpolnjevanja elektronske prijavnice:
  1.
  natančno preberite navodila za prijavitelje, ki vsebujejo koristne informacije, povezane z vsebino vaše prijave.
  2. natančno preberite vodnik za izpolnjevanje e-prijavnice s koristnimi tehničnimi napotki
  3. preizkusite testno verzijo e-prijavnice
  4. uporabljajte 8.1.5 ali višjo verzijo programa Adobe Reader

  Pozor! Opozarjamo vas, da lahko Izvajalska agencija EACEA na svoji strani objavi nove različice navodil in vodnika za izpolnjevanje e-prijavnice, zato vam svetujemo, da pred pričetkom priprave razpisne dokumentacije, obiščete spletno stran: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/call_strand_122_2012_en.php

  V primeru tehničnih težav in dodatnih vprašanj pri izpolnjevanju elektronske prijavnice se obrnite na oddelek za pomoč uporabnikom pri Izvajalski agenciji:
  HelpDesk service
  T:+320229090705
  E: EACEA-EXTERNAL-HELPDESK@ec.europa.eu   

  Pomoč uporabnikom je na voljo do 3. februarja 2012, od ponedeljka do četrtka med 8.30 in 17.30 ter ob petkih od 8:30 do 17:00. V torek, 3. februarja bo tehnična pomoč na voljo do 12.00, ko se izteče rok za oddajo prijavnic.


  8. Dodatne informacije

  Vodnik po programu Kultura in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletnih straneh Izvajalske agencije za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA).