RAZVOJ VIDEOIGER 2017

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2017 
Oznaka
EACEA 22/2016 
Rok
četrtek, 2. marec 2017 zaprt

Namen podpore

MEDIA podpora je namenjena povečanju zmogljivosti izvajalcev v avdiovizualnem sektorju za razvijanje evropskih avdiovizualnih del, ki bodo imela možnost kroženja po Uniji in zunaj nje, ter spodbujanje evropske in mednarodne koprodukcije, tudi z izdajatelji televizijskih programov.
Podprogram MEDIA podpira razvoj evropskih avdiovizualnih del, zlasti filmov in televizijskih del, kot so igrani, dokumentarni ter otroški in animirani filmi, pa tudi interaktivnih del, kot so videoigre in večpredstavnostne vsebine, s povečanimi možnostmi za čezmejno kroženje.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo evropska podjetja za videoigre, katerih dejavnosti prispevajo k uresničitvi zgoraj navedenih ciljev, in zlasti evropskim podjetjem za produkcijo videoiger, ki so bila zakonito ustanovljena pred najmanj 12 meseci in lahko dokažejo izkušnje na tem področju.
Države, ki lahko sodelujejo v programu lahko preverite tukaj, seznam t. i. tretjih držav, upravičenih do sodelovanja pri programu, nujno preverite na spletu Izvajalske agencije EACEA.

Upravičeni projekti

Upravičene so samo dejavnosti, ki so povezane z razvojno fazo naslednjih projektov:
pripovedne videoigre z zgodbo ne glede na platformo ali pričakovani način distribucije.

Videoigra mora biti namenjena za komercialno uporabo.
Razpis za zbiranje predlogov ima en rok. Vlogo za podporo je treba predložiti med datumom objave razpisa za zbiranje predlogov in 2. marcem 2017.

Projekt lahko traja največ 36 mesecev od datuma predložitve vloge.

Merila izbora

Predlogi bodo ocenjeni na podlagi spodaj opisanega vrednotenja, pri čemer je najvišje možno število točk 100:

Kakovost in vsebina (20 točk)
Kakovost vsebine, pripovednost zgodbe pri projektu in izvirnost koncepta v primerjavi z obstoječimi deli.
Inovativnost projekta (20 točk)
Inovacije, tj. koliko projekt premika meje obstoječe ponudbe z najsodobnejšo tehnologijo in vsebino.
Ustreznost in evropska dodana vrednost (20 točk)
Kakovost razvojne strategije in potencial za evropsko mednarodno uporabo (vključno z upravljanjem pravic intelektualne lastnine).
Razširjanje rezultatov projekta (20 točk)
Kakovost in ustreznost strategije distribucije, obveščanja in trženja ter primernost za ciljno občinstvo, vključno z dostopnostjo.
Kakovost projektne skupine (10 točk)
Potencial in ustreznost kreativne skupine
Vpliv in trajnost (10 točk)
Kakovost strategije financiranja za razvoj in produkcijo ter potencial za izvedljivost projekta

Dodatne „samodejne“ točke za:
– projekte, namenjene mlademu občinstvu (otroci do 12. leta starosti) (5 dodatnih točk).

Vrsta in obseg podpore

Skupni proračun znaša 3,78 milijona EUR. Finančni prispevek se dodeli v obliki subvencije.

Prispevek znaša od 10.000 do 150.000 EUR za idejni in projektni razvoj videoigre (dejavnosti do takrat, ko se iz koncepta razvije prototip, primeren za igranje, ali poskusna različica).

Dodeljeni finančni prispevek nikakor ne bo presegal 50 % skupnih upravičenih stroškov, ki jih sporoči vlagatelj.

Pred začetkom spletne prijave je potrebno prebrati:
Smernice za prijavo 2017
Vodič po postopku prijave
Podrobna navodila za spletno prijavo

Seznam vseh prilog s pripadajočimi obrazci je na voljo na spletu Izvajalske agencije ( EACEA 22/2016). Elektronska prijavnica je dostopna prek spleta Izvajalske agencije EACEA. Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na ECAS portalu in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec: Kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

 

Rok za prijavo in časovnica

Vloge je treba poslati Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) na spletnem obrazcu vloge (e-obrazcu) najpozneje do 2. marca 2017 do 12.00 ure (opoldne po bruseljskem času).

Drugi načini oddaje vloge niso sprejemljivi.
Vlagatelji zagotovijo, da so predloženi vsi zahtevani dokumenti, navedeni v e-obrazcih.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški.

kult30001KULTorki: Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.euali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.