Razvoj skupine projektov

Program
Ustvarjalna Evropa (2021–2027) – MEDIA 
Leto
2022 
Oznaka
CREA-MEDIA-2022-DEVSLATE 
Rok
sreda, 27. april 2022 zaprt

– Podpora je namenjena sočasnem razvoju treh do petih igranih, ustvarjalnih dokumentarnih ali animiranih filmov ali serij, ki so namenjeni mednarodnemu kinematografskemu, televizijskemu ali digitalnemu prikazovanju in nastajajo v produkciji mednarodno izkušenih produkcijskih podjetij.

– Prijavitelj skupini projektov lahko doda tudi razvoj enega kratkega filma obetavnega filmskega ustvarjalca.

– Prijavitelj mora dokazati predhodne dosežke na področju AV produkcije vsaj dveh upravičenih AV del (ki ustrezata pogojem prijave) v zadnjih sedmih letih in njegove nedavne mednarodne komercialne distribucije (do dneva prijave) v vsaj treh tujih državah.

– Najvišji znesek podpore je med 90.000 EUR in 510.000  EUR  na projekt (odvisno od paketa in predvidene višine proračuna za produkcijo).

– Aktivnosti projekta lahko trajajo največ 36 mesecev.

– Rok prijave: 27. april do 17.00.00 CET.

Razpisna besedila so dostopna na portalu Funding & tender opportunities.