Projekti sodelovanja na temo “Evropska prisotnost v St. Petersburgu”

Program
 
Leto
2003 
Oznaka
 
Rok
torek, 15. oktober 2002 zaprt

Številne države Evropske unije kažejo veliko zanimanje za to praznovanje, in veliko jih bo na njem tudi sodelovalo. Zato bi bilo koristno, da bi imeli nekateri projekti, ki se pripravljajo, evropsko dimenzijo.

Ta razpis za sodelovanje v programu Kultura 2000 poteka v okviru AKCIJE 3, ki predvideva podporo posebnim kulturnim dogodkom z evropsko ali mednarodno dimenzijo. (Akcija 3 ni predmet splošnega razpisa, za katerega skrbi Kulturna stična točka – CCP – v Sloveniji.)
Ti dogodki naj bi potekali po logiki množičnih dogodkov, namenjeni morajo biti širši javnosti, tako da se dajo prestaviti v več držav članic, če že ne v vse, in imeti morajo lahko prepoznavno evropsko dimenzijo. To so lahko skupne prireditve, ki temeljijo na tematskih, izobraževalnih in simboličnih dejavnostih, ki kažejo na primer kulturne težnje, ki so povezovale evropske države skozi stoletja evropskega znanja in izkušenj na področjih, kot je ohranjanje dediščine.
Na operativni ravni gre za projekte sodelovanja med institucijami med več državami, ki so odgovorne za izvajanje.

 

Splošna pravila razpisa
Evropska komisija bo financirala približno tri (3) projekte z enega kulturnega področja ali ki povezujejo več kulturnih področij ter skušajo osvetliti evropsko prisotnost v St. Petersburgu ter tesne pretekle in sedanje kulturne vezi med Rusijo in Evropsko unijo. Projekti morajo biti povezani s praznovanjem tristoletnice St. Petersburga in prireditve morajo potekati leta 2003 v St. Petersburgu.

 

Projekte, za katere se načrtuje, da bodo uresničeni leta 2003 in bodo trajali največ eno leto, je treba preko Ministrstva za kulturo RS oz. Stalne misije RS pri EU predložiti najkasneje do 15. oktobra 2002.

 

Poleg vodje projekta, morajo biti v zasnovo in izvajanje projektov dejavno vključeni vsaj trije (3) ali več soorganizatorjev iz vsaj treh drugih držav, ki sodelujejo v programu Kultura 2000.
Podpora, ki bo dodeljena vsakemu izbranemu projektu ne sme presegati 100.000 evrov in ne sme presegati 60% celotnega odobrenega proračuna za projekt.
Kakovost projektov bo ocenjevala žirija neodvisnih strokovnjakov.

 

V prilogi so splošni pogoji, prijava pa mora biti izpolnjena na obrazcu razpisa za zbiranje predlogov za letošnje leto, ki je na spletni strani Evropske komisije:
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/c2000condition_en.html

 

Za nadaljnje informacije se obrnite na Vesno Jurca Tadel, tel: 478 59 52.