Razpis za leto 2011 za Sklop 1.1 (Projekti večletnega sodelovanja) in Sklop 1.2.1 (Projekti sodelovanja)

Program
Kultura (2007-2013) 
Leto
2010 
Oznaka
 
Rok
sobota, 2. oktober 2010 zaprt


1. Cilji in opis programa Kultura (2007-2013)
2. Predmet razpisa in predvidena proračunska sredstva
3. Upravičeni kandidati in države
4. Merila vrednotenja
5. Rok za oddajo vlog
6. Koristni nasveti
7. Dodatne informacije1. Cilji in opis programa Kultura (2007-2013)

Program Kultura je enotni večletni program za ukrepe Skupnosti na področju kulture, odprt za vse kulturne sektorje (z izjemo avdiovizualnega). Prispeva k oblikovanju skupnega evropskega kulturnega prostora, osnovanega na skupni kulturni dediščini in sodelovanju med ustvarjalci, kulturnimi izvajalci in institucijami iz držav, ki sodelujejo v Programu, ter na ta način spodbuja zavest o evropskem državljanstvu.
Program ima tri posebne cilje:
– spodbujanje nadnacionalne mobilnosti oseb, ki delujejo na področju kulture,
– podpiranje nadnacionalnega kroženja kulturnih in umetniških del ter izdelkov,
– spodbujanje medkulturnega dialoga.
Program v skladu s posameznimi merili razpisa sofinancira tudi projekte v državah, ki ne sodelujejo v Programu (t. i. tretje države).


2. Predmet razpisa

Namen razpisa za zbiranje predlogov je dodeliti podporo Skupnosti dejavnostim sektorske ali večsektorske narave iz vseh kulturnih in umetniških področij (z izjemo avdiovizualnega), tj. za projekte večletnega sodelovanja (Sklop 1.1) in ukrepe sodelovanja (Sklop 1.2.1).

Sklop 1.1: Projekti večletnega sodelovanja (trajajo od najmanj 36 do največ 60 mesecev)
Cilj je spodbujati večletne transnacionalne kulturne povezave s spodbujanjem sodelovanja najmanj šestih (6) kulturnih izvajalcev iz vsaj šestih (6) držav, ki sodelujejo v programu, da v obdobju treh do petih let delujejo na posameznih področjih in medsektorsko ter razvijejo skupne kulturne dejavnosti. Na voljo je financiranje med najmanj 200 000 EUR in največ 500 000 EUR na leto, vendar je podpora EU omejena na največ 50 % vseh upravičenih stroškov. Cilj financiranja je pomagati pri vzpostavitvi ali širjenju geografskega dosega projekta in doseči njegovo trajnost tudi po obdobju financiranja.

Predvidena proračunska sredstva za leto 2011 za sklop 1.1 znašajo 20.204.724,00 eur.

Sklop 1.2.1: Projekti sodelovanja (trajajo do 24 mesecev)
Spodbujajo skupne aktivnosti najmanj(3) kulturnih izvajalcev iz vsaj treh(3) držav, ki sodelujejo v programu in se izvajajo v obdobju do največ dveh let. Posebna pozornost se posveča dejavnostim, ki proučujejo načine za dolgoročno sodelovanje. Na voljo je financiranje med najmanj 50 000 EUR in največ 200.000 EUR, vendar je podpora EU omejena na največ 50 % vseh upravičenih stroškov.

Predvidena proračunska sredstva za leto 2011 za sklop 1.2.1 znašajo 18.500.000,00 eur.


3. Upravičeni kandidati in države

Upravičeni kandidati so lahko javne ali zasebne kulturne organizacije s področja kulture in imajo registriran sedež v eni od naslednjih držav:

 • države članice EU,
 • države EGP (Islandija, Lihtenštajn, Norveška),
 • države kandidatke (Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Turčija),
 • Srbija in Črna Gora.
 • Na razpisih za leto lahko sodelujeta tudi Albanija in Bosna in Hercegovina. Obe državi sta trenutno v fazi podpisovanja sporazuma z Evropsko komisijo in bosta predvidoma postali polnopravni članici programa Kultura v začetku prihodnjega leta. V kolikor do podpisa sporazuma ne bo prišlo s 1. januarjem 2011, bodo organizacije iz obeh držav lahko sodelovale v podprtih projektih samo v vlogi pridruženega partnerja.

  Zato prijaviteljem svetujemo, da v primeru, da v projektu sodelujejo tudi partnerji iz omenjenih držav, vključijo še dodatnega soorganizatorja iz države, ki je že članica programa.


  4. Merila vrednotenja

  Podpora bo dodeljena ne le na podlagi meril upravičenosti ter meril za izključitev in izbor, ampak se bo presojala tudi na podlagi naslednjih meril vrednotenja (tj. meril za dodelitev podpore):

  1) stopnja dejanske evropske dodane vrednosti, ki jo lahko ustvari projekt; (0- 20 točk)
  2) pomen dejavnosti za posebne cilje programa;(0- 20 točk)
  3) raven zasnove predlaganih dejavnosti in zmožnosti njihove uspešne izvedbe z visoko stopnjo odličnosti;(0- 20 točk)
  4) kakovost partnerstva med koordinatorjem in soorganizatorji; (0- 10 točk)
  5) obseg, v katerem lahko dejavnosti ustvarijo rezultate, ki dosežejo cilje programa; (0- 10 točk)
  6) obseg, v katerem se bo o rezultatih predlaganih dejavnosti ustrezno obveščalo in jih promoviralo; (0- 10 točk)
  7) obseg, v katerem lahko dejavnosti ustvarijo dolgoročni učinek (trajnost);(0- 10 točk)

  Več informacij o postopku izbora projektov je na voljo tukaj >>>


  5. Rok za oddajo vlog in prijavni obrazci

  Vloge morajo biti poslane najkasneje do 1. oktobra 2010.

  Pozor: Prijavnico je treba obvezno oddati v elektronski in tudi papirnati obliki.
  Prijavitelji, ki bodo letos oddajali prijavo za morajo prijavnico oddati preko spleta najkasneje 1. oktobra 2010 do 12.00 ure (Srednjeevropski poletni čas), prijavnico v papirnati obliki skupaj z vsemi obveznimi prilogami pa najkasneje do vključno 1. oktobra 2010 (dokazilo je poštni žig).

  Obvestilo: Prijavnice za sklop 1.2.1 in sklop 1.1 so že na voljo na spletni strani.

  Naslov za oddajo prijavnice v papirnati obliki:
  Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
  Culture Programme (2007–2013)
  Programme strand (navedite ime sklopa)
  Avenue du Bourget 1
  (BOUR 04/13)
  B – 1140 Brussels Belgium


  6. Koristni nasveti

  Preden se lotite izpolnjevanja elektronske prijavnice:
  1.
  natančno preberite navodila za prijavitelje, ki vsebujejo koristne informacije, povezane z vsebino vaše prijave. (navodila za sklop 1.2.1, navodila za sklop 1.1, na voljo tudi v prilogi spodaj)
  2. natančno preberite vodnik za izpolnjevanje e-prijavnice s koristnimi tehničnimi napotki
  3. preizkusite testno verzijo e-prijavnice
  4. uporabljajte 8.1.5 ali višjo verzijo programa Adobe Reader
  5. preden odpošljete e-verzijo in oddate papirnato verzijo s pomočjo kontrolnega obrazca (na spletni strani in v prilogi spodaj) preverite ali je prijava popolna.

  Pozor! Opozarjamo vas, da lahko Izvajalska agencija EACEA na svoji strani objavi nove različice navodil in vodnika za izpolnjevanje e-prijavnice, zato vam svetujemo, da pred pričetkom priprave razpisne dokumentacije, obiščete spletno stran: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2010/index_en.php

  V primeru tehničnih težav in dodatnih vprašanj pri izpolnjevanju elektronske prijavnice se obrnite na oddelek za pomoč uporabnikom pri Izvajalski Agenciji:
  HelpDesk service
  T:+320229090705
  E: EACEA-EXTERNAL-HELPDESK@ec.europa.eu   

  Pomoč uporabnikom bo na voljo od 15. julija do 1. oktobra 2010 od ponedeljka do petka med 9.30 in 12.30 ter med 14.00 in 16.30 uro. 1. oktobra pisarna zapre svoja vrata ob 12.00, ko se izteče rok za oddajo prijavnic.

  V primeru dodatnih informacij glede razpisa nas kontaktirajte vsak dan med 10.00 in 13.00 uro. T: +386 1 431 83 85 E: ccpinfo@scca-ljubljana.si


  7. Dodatne informacije

  Vodnik po programu Kultura in razpisna dokumentacija (sklop 1.1, sklop 1.2.1) sta na voljo na spletnih straneh Izvajalske agencije za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA).

  Razpis za zbiranje predlogov 2010 – Program Kultura (2007–2013): UL 2010/C 204/04.