Program Kultura – Predobjava razpisa v okviru Sklopa 2 za leto 2007

Program
 
Leto
2007 
Oznaka
 
Rok
nedelja, 22. december 2002 zaprt

I. RAZPIS
1. Cilji in opis Programa Kultura
2. Predmet razpisa in razpoložljiva proračunska sredstva
3. Merila o izpolnjevanju pogojev
4. Rok za oddajo vlog
5. Dodatne informacije
II. PRIJAVNI OBRAZCI
I. RAZPIS


1. Cilji in opis Programa Kultura
Program prispeva k vrednosti skupnega evropskega kulturnega prostora, osnovanega na skupni kulturni dediščini, z razvojem kulturnega sodelovanja med snovalci, kulturnimi izvajalci in institucijami v državah, sodelujočih v programu, in sicer z namenom spodbujanja zavesti o evropskem državljanstvu s transnacionalno mobilnostjo oseb, ki delujejo v kulturnem sektorju, transnacionalnim kroženjem umetniških del ter umetniških in kulturnih izdelkov ter medkulturnim dialogom.


2. Predmet razpisa in razpoložljiva proračunska sredstva
Podpora je namenjena spodbujanju stalne dejavnosti ustanov, ki si prizadevajo doseči cilj splošnega evropskega interesa na področju kulture ali cilj, ki je sestavni del politike Evropske unije na tem področju.
Podpori stalnim dejavnostim organizacij v okviru Sklopa 2 se bo v letu 2007 predvidoma namenilo 4,8 milijonov evrov.


3. Merila o izpolnjevanju pogojev
Razpis je odprt za neprofitne organizacije s pravnim statusom, ki obstajajo vsaj dve leti ter sledijo ciljem splošnega evropskega interesa na kulturnem področju ali ciljem, ki so del politike EU na tem področju.
Ustanove morajo delovati na vsaj enem od naslednjih področij:
a) imeti vlogo kulturnega “ambasadorja” (orkestri, zbori in druge izvajalske umetniške skupine)
b) ustanova ali mreža ustanov, ki izvajajo dejavnosti kot predstavniki zainteresiranih strani na ravni Skupnosti in/ali širijo in pridobivajo informacije o programu Skupnosti s področja zakonodaje, izobraževanja in medijev
c) ustanove, ki organizirajo evropske kulturne dogodke (npr. podeljevanje nagrad, festivali ali kulturne “razstave” z dejansko evropsko razsežnostjo)

Finančna podpora EU znaša največ 80 % letnih upravičenih stroškov organizacije, članstvo v organizaciji oz. njihove dejavnosti pa morajo pokrivati najmanj 7 evropskih držav članic programa:
– države članice EU vključno z Bolgarijo in Romunijo
– države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška)
– države kandidatke (Turčija, Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija) in zahodnobalkanske države (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Srbija skupaj s Kosovom) pod pogojem, da se sprejme ustrezni Sporazum o sodelovanju, ki določa pogoje za njihovo sodelovanje.


4. ROK ZA ODDAJO VLOG

Vloge morajo biti poslane najkasneje do 22. decembra 2006.


5. DODATNE INFORMACIJE


Na spletnih straneh Izvršne agencije je predobjava razpisa Sklopa 2 za leto 2007 v vseh uradnih jezikih, tudi v slovenščini: http://eacea.ec.europa.eu/static/en/culture/call062006/index.htm
Na istem naslovu so v treh jezikih EU (angleščina, francoščina in nemščina) na voljo tudi PRIJAVNI OBRAZCI, SPECIFIKACIJE in NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAV (Applicant´s Guide), ki določajo prioritete programa za leto 2007, merila upravičenosti, finančne postopke in pogoje za sodelovanje na razpisu.
II. PRIJAVNI OBRAZCI


– Prijavnica za leto 2007 v angleškem jeziku (Application Forms-Annex A) Word http://eacea.ec.europa.eu/static/en/culture/call062006/documents/OCE_AF_06_2006_EN.doc
– Finančni okvir (Budget Form-Annex A – Part III – provisional Budget) Excel http://eacea.ec.europa.eu/static/en/culture/call062006/documents/OCE_Budget_06_2006_EN.xls
– Obrazec s podatki o banki (The financial identification form)
Prijavitelji iz Slovenije, ki imajo bančni račun odprt v Sloveniji, uporabijo naslednji obrazec http://ec.europa.eu/budget/library/execution/privacy_statement_sl.pdf
– Obrazec s podatki o pravni osebi (Legal Entity form) Excel je v vseh uradnih jezikih EU: http://www.ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm