Razvoj projektov – TV predvajanje 2004-2013

Program
MEDIA Plus (2001-2006) 
Leto
2005 - 2012 
Oznaka
EACEA 33/2012 
Rok
ponedeljek, 10. december 2012 zaprt
ponedeljek, 3. junij 2013 zaprt

Kdo se lahko prijavi?

Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe.

“Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu MEDIA, in so v lasti, neposredno ali z večinskim deležem, državljanov iz teh držav.

“Neodvisne” pomeni, da so neodvisne od izdajateljev televizijskega programa, tj. največ 25 % delniškega kapitala produkcijske družbe je v lasti enega izdajatelja televizijskega programa (50 % kadar je vpletenih več izdajateljev televizijskega programa), ali kadar se v triletnem obdobju manj kot 90 % prihodkov produkcijske družbe ustvari s prodajo enemu izdajatelju televizijskega programa.

Produkcijske družbe pomeni družbe, katerih glavna dejavnost je produkcija avdiovizualnih del. Fundacije, inštituti, univerze, združenja in druge javne ustanove niso upravičene do sredstev.

Izdajatelj televizijskega programa je katera koli evropska družba, ki je nosilka pravic oddajanja (prizemno, prek satelita ali kabla) za film ali avdiovizualni program za določeno ozemlje in je neposredno ali kot matična družba odgovorna za njegovo predvajanje, tako da določi pogoje, v skladu s katerimi se prikazuje.

Spletne storitve ne štejejo za upravičenega izdajatelja televizijskega programa.

Upravičeni projekti

Igrani televizijski filmi (samostojni ali serije), dolgi najmanj 50 minutUstvarjalni dokumentarni filmi (samostojni in serije), dolgi najmanj 25 minutAnimirani filmi (samostojni ali serije), dolgi najmanj 24 minut

Merila za dodelitev podpore

Prijavitelj mora biti večinski producent projekta. V primeru koprodukcije je izvrševalec pogodbe z Agencijo večinski producent kot izvršni producent.ne smejo biti namenjeni za kinematografsko predvajanje*;vključevati morajo najmanj tri evropske izdajatelje televizijskega programa iz različnih držav članic programa MEDIA, če pa jih je štiri ali več, temu primerno večje je število točk;

najmanjši prispevek izdajatelja televizijskega programa k celotnemu proračunu produkcije: 0,1% če izdajatelj prihaja iz nove države članice ali države kandidatke, 0,5% za izdajatelje iz države z nizko produkcijsko zmogljivostjo ter 1% (igrani in animirani filmi) oz. 0,5% (dokumentarni) za izdajatelje iz velikih teritorijev (Francija, Nemčija, Italija, Španija in Velika Britanija);

najmanj 50 % evropskih finančnih sredstev;

dokazila o zagotovljenih najmanj 50 % zbranih sredstev morajo biti predložena najkasneje v dveh mesecih po oddaji vloge;

pravice morajo po 7 letih spet pripadati producentu v primeru predprodaje ponudniku televizijskega programa in po 10 letih v primerih koprodukcije;

ne smejo vsebovati oglasnih, pornografskih, rasističnih ali nasilnih vsebin in ne smejo promovirati inštitucije ali njenih aktivnosti

projekti, ki so že bili financirani s podporo Eurimages, bodo izločeni

projekti, ki so že dvakrat neuspešno šli skozi razpis za TV oddajanje, ne bodo obravnavani

biti mora evropski (glej spodaj).

*Izjemi:

Igrane in animirane filme, ki izhajajo iz držav z nizko produkcijsko zmogljivostjo, se lahko distribuira tudi kinematografsko na nacionalni ravni, ampak šele po začetku TV distribucije.

Dokumentarni filmi se lahko začnejo predvajati v kinematografih tudi pred začetkom televizijskega oddajanja, ne glede na ozemlje, s katerega projekt izvira, in ne glede na ozemlje, kjer se bo dokumentarni film začel predvajati, vendar pa mora biti film originalno namenjen televizijskemu predvajanju.

EVROPSKI FILM

Film je evropski, kadar so ga v večini producirale družbe s sedežem v eni ali več državah, ki sodelujejo v programu MEDIA, in kadar je znaten delež sodelujočih strokovnjakov državljanov ali prebivalcev držav, ki sodelujejo v programu MEDIA.

O znatnem deležu govorimo, kadar je vsaj 10 od 19 točk, navedenih v nadaljevanju, evropskih.

Igrani/dokumentarni filmi Število točk
Režiser 3 točke
Scenarist 3 točke
Skladatelj 1 točka
Igralec 1 2 točki
Igralec 2 2 točki
Igralec 3 2 točki
Oblikovanje produkcije 1 točka
Direktor fotografije 1 točka
Montažer 1 točka
Zvok 1 točka
Lokacija snemanja 1 točka
Laboratorij 1 točka
Skupaj: 19 točk
Animirani filmi Število točk
Režiser 3 točke
Scenarist 3 točke
Skladatelj 1 točka
Oblikovanje snemalne knjige 2 točki
Oblikovanje likov 2 točki
Nadzornik animacije 2 točki
Oblikovanje produkcije 1 točka
Tehnični direktor 1 točka
Montažer 1 točka
Zvok 1 točka
Lokacija studia 1 točka
Laboratorij 1 točka
Skupaj: 19 točk

Ovrednotenje vlog

Projekti lahko prejmejo 100 točk glede na spodnji kriterij:

Distribucija projekta Vsebina projekta Prijavitelj
Evropska dimenzija in finančna struktura:
45 točk
Mednarodna dimenzija projekta:
25 točk
Mednarodna prodaja:
10 točk
Vključenost mednarodnih distributerjev:
10 točk
Evropska jezikovna in kulturna dimenzija:
7 točk
Evropska avdiovizualna dediščina:
3 točk
Skupaj: 55 točk Skupaj: 35 točk Skupaj: 10 točk

Podrobneje je kriterij predstavljen v Smernicah za prijavo pod točko 8.

Vrsta in obseg podpore

Do 12,5 % produkcijskega proračuna za animirane in igrane projekte, pri čemer je najvišja podpora za projekt 500.000 evrov

Do 20 % produkcijskega proračuna za dokumentarne projekte, pri čemer je najvišja podpora za projekt 300.000 evrov

Proračun za leto 2013: 10,8 milijonov evrov

Upravičeni stroški

Obdobje upravičenosti stroškov je največ 30 oz. 42 mesecev in traja od 6 mesecev pred vložitvijo aplikacije do 24 mesecev po njeni vložitvi oz. 36 mesecev za serije (z več kot 3 epizodami in skupnim trajanjem preko 3 ure).
Razpis trenutno ni odprt.

Rok za prijavo in časovnica

Vloge je treba oddati najpozneje do prvega dne snemanja v okviru rokov za prijavo.