Distribucija – avtomatska podpora 2015

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2014 
Oznaka
EACEA 27/2014 
Rok
četrtek, 30. april 2015 zaprt
torek, 2. avgust 2016 zaprt

Namen razpisa

Podpora je namenjena za kinematografsko distribucijo z nadnacionalnim trženjem, znamčenjem, distribucijo in razstavljanjem avdiovizualnih del, vzpostavitvi podpornih sistemov za distrubucijo nenacionalnih evropskih filmov z distribucijo v kinematografih in na vseh drugih platformah, pa tudi za mednarodne prodajne dejavnosti, zlasti podnaslavljanje, sinhronizacijo in zvočne opise avdiovizualnih del.

Kdo se lahko prijavi?

Vložniki morajo biti evropski kinematografski distributerji, ki se ukvarjajo s trgovsko dejavnostjo, namenjeno seznanjanju širšega občinstva s filmom za njegovo prikazovanje v kinematografih, njihove dejavnosti pa morajo prispevati k doseganju navedenih ciljev.
Kdo lahko sodeluje pri (pod)programu, preverite tukaj.

Upravičeni projekti

Samodejna shema za kinematografijo deluje dvostopenjsko:
1. Oblikovanje potencialnega sklada, sorazmernega s številom prodanih vstopnic v referenčnem obdobju (2014) za nenacionalne evropske filme v državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, pri čemer sredstva niso višja od določene zgornje meje za film ter so prilagojena za vsako državo posebej.

2. Ponovno vlaganje: potencialni sklad, ki so ga oblikovale posamezne družbe, je treba ponovno vložiti v:
– modul 1: koprodukcija nenacionalnih evropskih filmov;
– modul 2: pridobitev pravic za predvajanje nenacionalnih evropskih filmov, na primer z minimalnimi jamstvi, in/ali
– modul 3: stroški montaže (tisk, sinhronizacija in podnaslavljanje), stroški promocije in oglaševanja za nenacionalne evropske filme.

Vloge za ponovno vlaganje je treba poslati EACEA v rokih, ki so določeni.

Merila za dodelitev podpore

Potencialni sklad bo dodeljen upravičenim evropskim distribucijskim družbam na podlagi vstopnin, pobranih za oglede evropskih nenacionalnih filmov, ki jih je vlagatelj distribuiral v referenčnem letu (2014).
Potencialni sklad bo izračunan na podlagi določenega zneska za upravičeni vstop, kakor je podrobno navedeno v smernicah.
Podpora bo v obliki potencialnega sklada, ki bo distributerjem na voljo za nadaljnja vlaganja v novejše nenacionalne evropske filme.

Sklad se lahko ponovno vloži:
1. v produkcijo novih nenacionalnih evropskih filmov (tj. filmov, ki še niso končani na dan vložitve vloge za ponovno vlaganje);
2. v pokrivanje minimalnih jamstev za distribucijo novejših nenacionalnih evropskih filmov;
3. v pokrivanje stroškov distribucije, tj. stroškov promocije in oglaševanja za novejše nenacionalne evropske filme.

Vrsta in obseg podpore

Skupni razpoložljivi proračun je 22.450.000 EUR.
Finančni prispevek EU ne sme presegati 40, 50 ali 60 % skupnih upravičenih stroškov, odvisno od nacionalnosti filma in ozemlja distribucije (glej smernice).

Celotno besedilo smernic je skupaj z obrazci vloge na voljo tukaj.
Vloge morajo izpolnjevati vse pogoje iz smernic, vložiti pa jih je treba na predvidenih e-obrazcih.

Za sodelovanje na razpisu, se mora posamezna organizacija registrirati na ECAS portalu in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec. Preveri, kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Rok za prijavo in časovnica

Oblikovanje potencialnega sklada: 30. 4. 2015.
Ponovna vlaganja: v roku za vsak modul in do 2. 8. 2016.

Predloge je treba predložiti najpozneje do 12. ure (opoldne), in sicer s spletnim obrazcem vloge (e-obrazcem). Vloge, vložene na kateri koli drug način, ne bodo sprejete.
Vložniki morajo zagotoviti, da so predloženi vsi zahtevani dokumenti, navedeni na e-obrazcih.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški (sabina.briski@ced-slovenia.eu).

KULTorki
Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.