Pilotni projekt

Program
Kultura (2007-2013) 
Leto
2008 
Oznaka
EAC/16/08 
Rok
torek, 30. september 2008 zaprt

1. Cilji in opis programa
2. Predmet razpisa in razpoložljiva proračunska sredstva
3. Merila o izpolnjevanju pogojev
4. Rok za oddajo vlog
5. Dodatne informacije
1. Cilji in opis programa


Cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je poskusno podpiranje mobilnosti kulturnih delavcev (strokovnjakov s področja kulture, vodij kulturnih ustanov, producentov, spodbujevalcev, znanstvenikov, novinarjev, organizatorjev s področja kulture) v kulturnem sektorju prek mrežnega povezovanja obstoječih struktur za spodbujanje mobilnosti, da bi preučili možnosti za izboljšanje splošnega okolja, ki omogoča mobilnost na ravni EU.2. Predmet razpisa in razpoložljiva proračunska sredstva


Glede na prihodnji razvoj političnih strategij in programov na področju kulture je cilj tega razpisa podpreti:
− mrežno povezovanje obstoječih struktur za spodbujanje mobilnosti v različnih kulturnih sektorjih;
− obstoječe mreže struktur za spodbujanje mobilnosti v različnih kulturnih sektorjih;
− mrežno povezovanje obstoječih mrež takšnih struktur.


Do sofinanciranja so upravičene mreže, ki vključujejo najmanj pet (5) partnerjev iz najmanj petih (5) držav članic Programa. Finančna podpora EU znaša najmanj 150.000 in največ 350.000 evrov oz. 80 % vseh upravičenih stroškov projekta.3. Merila o izpolnjevanju pogojev


Upravičeni kandidati so lahko javne ali zasebne organizacije s pravnim statusom in z dokazanimi izkušnjami najmanj dveh (2) let na področju kulture in imajo sedež v eni od 27 držav članic Evropske unije:


Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo.4. Rok za oddajo vlog


Vloge je treba Komisiji poslati najpozneje do 30. septembra 2008.5. Dodatne informacije


Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija so na voljo na spletnih straneh Evropske komisije.