TV prikazovanje 2020

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2020 
Oznaka
EACEA 20/2019 
Rok
četrtek, 28. november 2019 zaprt
četrtek, 14. maj 2020 zaprt

Dostop do trgov 2019

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2019 
Oznaka
EACEA/31/2018 
Rok
četrtek, 7. februar 2019 rezultati