Music Moves Europe – sodelovanje manjših glasbenih prizorišč 

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura 
Leto
2020 
Oznaka
EAC/S17/2019 
Rok
ponedeljek, 16. december 2019 rezultati

Rezultati za rok 16. december 2019

Ustvarjalna Evropa z ukrepom Music Moves Europe podprla KUD Channel Zero. Več informacij tukaj.

Razpis za sodelovanje manjših glasbenih prizorišč (EAC/S17/2019)  
NOVI rok prijave: 16. dec. 2019 (prej 15. nov. 2019) 
Cilj razpisa je vzpostaviti trajnostne in inovativne modele sodelovanja med majhnimi in srednje velikimi glasbenimi prizorišči ter povečati prepoznavnost in vlogo teh prizorišč v lokalnih skupnostih. Poleg tega je namen podpore povečati kapacitete glasbenih prizorišč, da ostanejo konkurenčne v hitro spreminjajočem se trgu. Prijavitelji so lahko javne ali zasebne organizacije iz držav članic programa Ustvarjalna Evropa, ki upravljajo glasbena prizorišča.
Predvidoma bodo podprli 13 projektov sodelovanja glasbenih prizorišč. Stopnja sofinanciranja znaša 90 %, znesek podpore pa je odvisen od števila partnerjev vključenih v projekt.