Mreže evropskih festivalov

Program
Ustvarjalna Evropa (2021–2027) – MEDIA 
Leto
2022 
Oznaka
CREA-MEDIA-2022-FESTNET 
Rok
četrtek, 7. april 2022 zaprt

– Podpora omogoča povezovanje evropskih filmskih festivalov v mreže festivalov. Cilj je povečati zanimanje občinstva za nenacionalne evropske AV vsebine ter spodbujati njihovo kroženje in prepoznavnost.
– V mrežo morajo biti vključeni najmanj 4 festivali (vodja + 3 partnerji). Največ 1/4 festivalov, ki sodelujejo v mreži (vključno z vodjo) ima lahko sedež iz iste države. Posamezen filmski festival je lahko član največ dveh različnih mrež festivalov.
– Podpora EU znaša največ 100.000 EUR na člana mreže oz. 90 % vrednosti aktivnosti.
– Aktivnosti mreže lahko trajajo največ 24 mesecev.
– Rok prijave: 7. april do 17:00:00 CET.

Razpisna besedila so dostopna na portalu Funding & tender opportunities.