Evropski filmski festivali

Program
Ustvarjalna Evropa (2021–2027) – MEDIA 
Leto
2021 
Oznaka
CREA-MEDIA-2021-FEST 
Rok
torek, 24. avgust 2021 zaprt

Podpora je namenjena evropskim filmskim festivalom, ki prikazujejo pomemben delež evropskih nenacionalnih AV del in so usmerjeni v širitev in razvoj občinstev. Posebna pozornost je namenjena tistim festivalom, ki razvijajo ustrezne strategije za zagotavljanje bolj trajnostne in do okolja odgovornejše AV industrije ter stremijo k uravnoteženosti spolov, vključevanja in raznolikosti.

Podpora je na voljo filmskim festivalom, ki:
* v programu imajo filme (igrane, dokumentarne ali animirane), ki se predvajajo širšemu občinstvu in načrtujejo dejavnosti za razvoj občinstva;
* program vsebuje vsaj 50 % tujih evropskih filmov, ki zastopajo najmanj 15 MEDIA držav;
* potekajo v določenem obdobju in v predhodno določenem kraju;
* so organizirali že vsaj tri festivalske edicije (pred decembrom 2020).

Posamezni fiksni zneski podpore variirajo med 19.000 in 75.000 EUR in so odvisni od števila nenacionalnih evropskih filmov v programu posameznega festivala.

Celoten proračun razpisa: 9 mio EUR.
Aktivnosti projekta lahko trajajo največ 24 mesecev (dve festivalski ediciji).
Rok prijave: 24. avgust 2021 do 17.00.00 CET.

Rezultati in razpisna besedila so dostopni na portalu Funding & tender opportunities.