EVROPSKI DEDIŠČINSKI LABORATORIJI

Program
Kultura 2000 (2000-2006) 
Leto
2003 
Oznaka
 
Rok
petek, 22. november 2002 zaprt

Evropska unija objavlja razpis za sodelovanje v programu “Evropski dediščinski laboratoriji” za leto 2003, ki poteka v okviru programa KULTURA 2000 in predvideva podporo takim projektom za konzerviranje, restavriranje in povečevanje kulturne dediščine, ki jih smemo uvrstiti v kategorijo “Evropski dediščinski laboratorij” zaradi njihove pomembnosti ali modelnega pristopa na področju.

Projekti “Evropski dediščinski laboratorij” so ena od postavk programa KULTURA 2000, ki ni predmet splošnega razpisa, za katerega morajo sicer skrbeti Kulturne stične točke – CCP-ji. Predloge za ta razpis zbirajo Ministrstva za kulturo in jih preko veleposlaništev posredujejo Evropski komisiji.


Sofinancirani bodo 4 izmed prijavljenih projektov, ki bodo namenjeni konzerviranju, restavriranju in povečevanju kulturne dediščine s področja spomenikov in krajev posebnega evropskega pomena, ki so dostopni širokemu občinstvu in bodo doprinos k razvoju in razširjanje inovativnih metod in tehnik na evropski ravni. V projektu morata poleg organizatorja sodelovati še vsaj dva soorganizatorja iz vsaj dveh drugih držav članic programa KULTURA 2000.


Evropska komisija bo do 29. novembra 2002 zbirala predloge za enoletne projekte sodelovanja v okviru “Evropskih dediščinskih laboratorijev”, ki bodo potekali v letu 2003. Predloge za te projekte morajo preko svojega stalnega predstavništva pri EU posredovati Evropski komisiji oblasti odgovorne za kulturno dediščino tiste države, iz katere je organizator projekta. To pomeni, da je dejanski rok za oddajo predloga na Ministrstvu za kulturo, Cankarjeva 5, Ljubjana, 22. november 2002.


Da bi bilo prijavljanje olajšano je odločeno, da je prijavni formular za sodelovanje v teh projektih isti kot za KULTURO 2000 – razpis za leto 2003.


Besedilo razpisa v slovenščini je na spletni strani slovenske Kulturne stične točke, kjer boste našli tudi vse druge napotke za izpolnjevanje prijavnega formularja, za pomoč pa se lahko obrnete tudi na gospo Matejo Lazar, ki bo preverila, če je prijava pravilno izpolnjena in popolna.


KULTURNA STIČNA TOČKA V SLOVENIJI
Mateja Lazar
Zavod SCCA-Ljubljana
Metelkova 6, SI – 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 431 83 85
Fax: +386 (0)1 430 06 29
E-mail: ccp@scca-ljubljana.si
www.scca-ljubljana.si/ccp


Prijava mora biti oddana na naslov
MINISTRSTVO ZA KULTURO
Cankarjeva 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
http://www.gov.si/mk
na tak način, da bo prispela v vložišče Ministrstva za kulturo najkasneje do 22. novembra 2002.


Kontaktna oseba:
Barbara Berce, Svetovalka ministrice,
Služba za mednarodno sodelovanje, Ministrstvo za kulturo,
Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 478-59-42 ali +386 1 478-59-49;
Fax: +386 1 478-59-02;
E-mail: barbara.berce@gov.si
http://www.gov.si/mk