EVROPSKI DEDIŠČINSKI LABORATORIJI (2005)

Program
Kultura 2000 (2000-2006) 
Leto
2005 
Oznaka
 
Rok
petek, 22. oktober 2004 zaprt

V okviru tega razpisa bodo sofinancirani približno 4 enoletni projekti, realizirani v letu 2005, ki bodo namenjeni konzerviranju, restavriranju in povečevanju kulturne dediščine s področja spomenikov in krajev posebnega evropskega pomena, ki so dostopni javnosti in bodo prispevali k razvoju in razširjanju inovativnih metod in tehnik na evropski ravni.


V projektu morata poleg prijavitelja sodelovati še vsaj dva soorganizatorja iz dveh drugih držav članic programa Kultura 2000.

Zahtevana finančna podpora za projekt je lahko najmanj 150 000 evrov in največ 300 000 evrov in ne sme presegati 50% celotne vrednosti projekta.

Projekti “Evropski dediščinski laboratorij” so ena od postavk programa Kultura 2000, ki ni predmet splošnega razpisa, za katerega morajo sicer skrbeti Kulturne stične točke (Cultural Contact Points).


Predloge za te projekte morajo najkasneje do 29. oktobra 2004 preko svojega stalnega predstavništva pri EU posredovati Evropski komisiji oblasti, odgovorne za kulturno dediščino, tiste države, iz katere je prijavitelj projekta. To pomeni, da je dejanski rok za oddajo predloga na Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, Ljubjana, 22. oktober 2004.
Prijave, poslane direktno na EK, ne bodo obravnavane!


Da bi bilo prijavljanje olajšano, je odločeno, da je prijavni formular za sodelovanje na tem razpisu je isti kot za redni letni razpis programa Kultura 2000 (Razpis za leto 2005 – Akciji 1 in 2): http://www.europa.eu.int/comm/culture/eac/how_particip2000/pract_info/form_en.html


Prav tako bo Evropska komisija pri ocenjevanju upravičenosti in kakovosti prijav ter pri izboru upoštevala enake postopke in merila, kot veljajo za reden letni razpis 2005 programa Kultura 2000.


Besedilo specifikacij tega razpisa v slovenščini je na voljo na spletni strani Kulturne stične točke: http://www.scca-ljubljana.si/ccp/razpisi.htm#razpis2005
Specifikacije razpisa v treh delovnih jezikih EU (angleščina, francoščina in nemščina) pa so na voljo na naslovu:
http://www.europa.eu.int/comm/culture/eac/how_particip2000/pract_info/appel_2005_en.html


Za pomoč pri izpolnjevanju formularjev se lahko obrnete na Matejo Lazar, vodjo Kulturne stične točke.


Prijava mora biti oddana na naslov:
MINISTRSTVO ZA KULTURO
Maistrova 10
1000 Ljubljana
na tak način, da bo prispela v vložišče Ministrstva za kulturo najkasneje do 22. oktobra 2004.

Kontaktna oseba: Vesna Jurca Tadel, vodja Službe za mednarodno kulturno sodelovanje
T: (01) 369 59 52
E: vesna.jurca@gov.si
W: http://www.kultura.gov.si