Evropska filmska distribucija

Program
Ustvarjalna Evropa (2021–2027) – MEDIA 
Leto
2022 
Oznaka
CREA-MEDIA-2022-FILMDIST 
Rok
torek, 5. april 2022 zaprt

Upravičene aktivnosti:
1. Oblikovanje potencialnega sklada sorazmernega s številom prodanih vstopnic v referenčnem obdobju.
2. Ponovno vlaganje – potencialni sklad, ki so ga oblikovale posamezne družbe, je treba ponovno vložiti v:
*koprodukcijo nenacionalnih evropskih filmov;
*pridobitev pravic za predvajanje nenacionalnih evropskih filmov, na primer z minimalnimi jamstvi;
*promocijo in trženje nenacionalnih evropskih filmov.

– Aktivnosti lahko trajajo največ 24 mesecev.
– Najvišji znesek podpore na posameznega distributerja lahko znaša 1.000.000 EUR.
– Rok prijave: 5. april do 17:00:00 CET.

Razpisna besedila so dostopna na portalu Funding & tender opportunities.