Distribucija – shema prodajnih zastopnikov 2016

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2016 
Oznaka
EACEA/01/2016 
Rok
četrtek, 16. junij 2016 zaprt
torek, 3. oktober 2017 zaprt

Namen razpisa

Prednostna naloga podprograma MEDIA je podpora  kinematografski distribuciji z nadnacionalnim trženjem, znamčenjem, distribucijo in razstavljanjem avdiovizualnih del.
Podprogram MEDIA podpira vzpostavitev podpornih sistemov za distribucijo nenacionalnih evropskih filmov z distribucijo v kinematografih in na vseh drugih platformah, pa tudi za mednarodne prodajne dejavnosti, zlasti podnaslavljanje, sinhronizacijo in zvočne opise avdiovizualnih del.

Upravičeni prijavitelji

Vložniki morajo biti evropske družbe, ki delujejo kot posredniki za producenta in so specializirane za gospodarsko izkoriščanje filma s trženjem filma in izdajanjem licenc zanj distributerjem ali drugim kupcem za tuja ozemlja ter katerih dejavnosti prispevajo k doseganju navedenih ciljev.
Vložniki morajo imeti sedež v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in biti neposredno ali z večinsko udeležbo v lasti državljanov teh sodelujočih držav. Kdo lahko sodeluje pri (pod)programu, preverite tukaj.

Upravičeni projekti

Shema prodajnih zastopnikov deluje dvostopenjsko:
1. Oblikovanje potencialnega sklada, ki bo izračunan glede na mednarodne prodajne rezultate družbe na evropskem trgu v referenčnem obdobju (2011–2015).
2. Ponovno vlaganje tako oblikovanega potencialnega sklada s strani vsake družbe:modul 1: minimalna jamstva ali predujmi, plačani za pravice mednarodne prodaje za nove evropske nenacionalne filme;
modul 2: promocija, trženje in oglaševanje na trgu novih nenacionalnih predstavljenih filmov.Ukrepi lahko trajajo največ 24 mesecev od datuma podpisa mednarodne prodajne pogodbe.
Ukrepi ponovnega vlaganja potencialnega sklada, oblikovanega s tem razpisom za zbiranje predlogov, morajo izpolnjevati naslednje roke:– Mednarodne prodajne pogodbe/mednarodnega prodajnega sporazuma s producentom ni mogoče podpisati pred 1.10.2016.
– Vloge za ponovno vlaganje morajo biti vložene agenciji v 3 mesecih po podpisu mednarodne prodajne pogodbe/mednarodnega prodajnega sporazuma s producentom in najpozneje 3.10.2017.

Film mora(-jo) v večini producirati producent(-i) s sedežem v državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, pri njegovem nastanku pa mora biti razvidno znatno sodelovanje strokovnjakov iz navedenih držav.
Upravičeni so novejši igrani, animirani ali dokumentarni filmi, ki so daljši od 60 minut in prihajajo iz druge države, kot je država distribucije.
Filmi ne smejo imeti alternativne (opere, koncerti, nastopi itd.) ali oglasne vsebine.
Pogoj za upravičenost filma je, da avtorske pravice zanj niso bile prvič pridobljene pred letom 2011.

Merila izbora

Potencialni sklad bo dodeljen evropskim prodajnim zastopnikom na podlagi njihovih rezultatov na evropskih trgih (tj. trgih držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA) v referenčnem obdobju (2011–2015). Če bo vsota oblikovanih sredstev v okviru tega razpisa presegla 3 milijone EUR, bodo sredstva vsakega potencialnega sklada (Korak 2) sorazmerno zmanjšana. Podpora bo v obliki potencialnega sklada (v nadaljnjem besedilu: sklad), ki bo prodajnim zastopnikom na voljo za nadaljnja vlaganja v novejše nenacionalne evropske filme.Sklad se lahko ponovno vloži:
1. v pokrivanje jamstev minimalne prodaje za nove evropske nenacionalne filme;
2. v pokrivanje stroškov promocije in trženja za nove evropske nenacionalne filme.

Vrsta in obseg podpore

Skupni razpoložljivi proračun je 1.600000 EUR.
Finančni prispevek Unije ne sme presegati 60 % skupnih upravičenih stroškov, odvisno od vrste ponovnega vlaganja.
Pred začetkom spletne prijave je potrebno prebrati:
Smernice za prijavo 2016
Podrobna navodila za spletno prijavo
Seznam vseh potrebnih prilog s pripadajočimi obrazci je na voljo na internetnem naslovu EACEA

Rok za prijavo in časovnica

Roki za pošiljanje vlog:
Oblikovanje: 16.6.2016
Ponovna vlaganja: 3.10.2017Predloge je treba predložiti najpozneje do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času na zadevni rok, in sicer s spletnim obrazcem vloge (e-obrazcem). Vloge, vložene na kateri koli drug način, ne bodo sprejete.
Vložniki morajo zagotoviti, da so predloženi vsi zahtevani dokumenti, navedeni na e-obrazcih.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški (sabina.briski@ced-slovenia.eu).

KULTorki
Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.