Čakamo razpis Kultura za projekte sodelovanja 2019

/
Letni delovni načrt 2019 za program Ustvarjalna Evropa bo predvidoma sprejet/potrjen v sredini meseca oktobra. Na podlagi letnega načrta bo objavljen razpis za podporo projektom sodelovanja za leto 2019. Znana pa je okvirna časovnica.

V Bruslju na srečanju predstavnikov mreže CED (27.–28. sept. 2018) je vodja enote za Kulturo pri Izvajalski agenciji EACEA predstavil naslednjo okvirno časovnico razpisa za projekte sodelovanja 2019:

Objava razpisa: predvidena takoj, ko bo sprejet delovni načrt (oktober 2018).
Rok za oddajo prijav: predvidoma v sredini decembra 2018.
Objava rezultatov: predvidoma junij/julij 2019.
Podpisovanje pogodb med upravičenci in izvajalsko agencijo: v poletnih mesecih 2019.

NOVO! Začetek izvajanja projektov: NE pred podpisom pogodbe, tj. predvidoma ne pred septembrom 2019! Stroški, ki bodo nastali pred podpisom pogodbe, ne bodo upravičeni!

Spremljajte našo spletno stran in FB profil (@CEDSlovenia), kjer vas bomo obvestili o objavi razpisa.