Bruseljska deklaracija: sklepi javne razprave

/
Kultura in kreativnost kot vektorja razvoja Bruselj, 2.-3. april 2009.

V Bruslju je med 2. in 3. aprilom potekala konferenca Culture & Creativity – vectors for development na temo sodelovanja z državami v razvoju s poudarkom na kulturi. Na konferenci je sodelovalo več kot petsto strokovnjakov s področja kulture in razvoja, kot tudi oblikovalci politik iz članic EU in držav Afrike, Karibov in Pacifika (ACP). Namen konference je bil spodbuditi razpravo, izmenjavo mnenj in iskanje predlogov za oblikovanje novih, močnejših akcij Evropske komisije na področju kulture in razvoja. Osnovo iniciativi predstavlja izvajanje t.i. Evropske strategije za kulturo, zlasti njenega tretjega cilja: promocija kulture kot bistvenega elementa zunanje politike EU.

Udeleženci razprave so oblikovali t.i. Bruseljsko deklaracijo, v kateri ugotavljajo, da je Evropska unija v preteklih letih oblikovala pomembne programe kulturnega sodelovanja z vsemi državami ACP, vendar pa te akcije EU ne dosegajo svojega cilja. Dosedanji programi namreč niso vplivali na razvoj kulturnih politik na nacionalnem nivoju, prav tako niso imeli realnega učinka na razvojno politiko držav.

Z Bruseljsko deklaracijo so se udeleženci javne razprave zavezali k učinkovitejšem sodelovanju in mreženju. Opredelili so vrsto ciljev na treh ravneh – politični, gospodarski ter socialni in kulturni, ki bodo omogočili večji doprinos kulture k razvoju držav ACP, ter številna konkretna priporočila, naslovljena na strokovnjake držav EU in ACP, predstavnike lokalnih, regionalnih in nacionalnih oblasti ter Evropsko uinijo. Predlagani ukrepi se nanašajo na oblikovanje pravnega okvirja in možnosti financiranja za kreativne industrije, ustvarjanje, produkcijo, razširjanje in mobilnost umetnikov in umetniških del, usposabljanje umetnikov in strokovnjakov na področju kulture, informiranje itd.

Objavljeno: 28. april 2009