Bančna posojila za KUS tudi v Romuniji

/
V začetku marca 2017 je sporazum o jamstveni shemi, ki omogoča posojila ali jamstva za pobude iz kulturnih in ustvarjalnih sektorjev (KUS), z Evropskim investicijskim skladom (EIS) podpisala tudi romunska Libra Internet Bank.

Guarantee initiativeEvropska komisija je v okviru Ustvarjalne Evrope vzpostavila finančni mehanizem v višini 121 milijonov evrov za zagotavljanje jamstev posojilnim in kreditnim ustanovam, t. i. finančnim posrednikom, ki dajejo posojila ali jamstva za pobude iz kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Ta finančni mehanizem oz. jamstvena shema deluje kot samostojni instrument in se vzpostavi ter upravlja v skladu s finančnimi uredbami Evropske komisije. Cilj instrumenta oz. jamstvene sheme, s katerim bo upravljal EIS je (1) olajšati dostop do financ malim in srednjim podjetjem (MSP) ter organizacijam v evropskih KUS; in (2) v ta namen izboljšati sposobnost finančnih institucij za ocenjevanje projektov v KUS, vključno s tehnično pomočjo in ukrepi za povezovanje v mreže.

Julija lani je EIS objavil odprt razpis za prijavo interesa finančnih posrednikov, prek katerih bo predstavnikom in organizacijam KUS omogočen dostop do posojil in jamstev. Kot prvi sta sporazum o jamstveni shemi z EIS podpisali dve banki, in sicer španska Compañía Española de Reafianzamiento – CERSA (23. januar) ter francoska Bpifrance (1. februar).

Romunska Libra Internet Bank (2. marec) je že tretja banka, ki bo ob podpori EU zagotavljala jamstva za posojila in ustvarjanje portfeljev za MSP v romunskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, vključno na področju filma, gledališča, videoiger, glasbe in založništva. Libra Internet Bank naj bi v Romunij približno 200 MSP omogočila dostop do posojil v višini 10 milijonov za obdobje dveh let.

Informacija o podpisanem sporazumu med EIS in romunsko banko je objavljena tudi na spletu Komisije.

Prijave interesa na razpis EIS so sicer možne kadarkoli do 30. septembra 2020. Prijave bodo obravnavane po datumu prispetja. Prijavna dokumentacija je dostopna na spletni strani EIS.
POZOR: Na ta razpis se ne morejo prijaviti organizacije, ki delujejo na področjih KUS! Razpis je namenjen finančnim posrednikom.