Bančna posojila za KUS najprej v Španiji in Franciji

/
CERSA in Bpifrance sta prvi banki, ki sta z Evropskim investicijskim skladom (EIS) podpisali sporazum o jamstveni shemi, ki omogoča posojila ali jamstva za pobude iz kulturnih in ustvarjalnih sektorjev (KUS). Gre za ukrep Komisije, ki je od leta 2016 del medsektorskega sklopa programa Ustvarjalna Evropa.

Guarantee initiativeEvropska komisija je v okviru Ustvarjalne Evrope vzpostavila finančni mehanizem v višini 121 milijonov evrov za zagotavljanje jamstev posojilnim in kreditnim ustanovam, t. i. finančnim posrednikom, ki dajejo posojila ali jamstva za pobude iz kulturnih in ustvarjalnih sektorjev.

Ta finančni mehanizem oz. jamstvena shema deluje kot samostojni instrument in se vzpostavi ter upravlja v skladu s finančnimi uredbami Evropske komisije. Cilj instrumenta oz. jamstvene sheme, s katerim bo upravljal EIS je (1) olajšati dostop do financ malim in srednjim podjetjem (MSP) ter organizacijam v evropskih KUS; in (2) v ta namen izboljšati sposobnost finančnih institucij za ocenjevanje projektov v KUS, vključno s tehnično pomočjo in ukrepi za povezovanje v mreže.

Julija lani je EIS objavil odprt razpis za prijavo interesa finančnih posrednikov, prek katerih bo predstavnikom in organizacijam KUS omogočen dostop do posojil in jamstev. Kot prvi sta sporazum o jamstveni shemi z EIS podpisali dve banki, in sicer španska Compañía Española de Reafianzamiento – CERSA (23. januar) ter francoska Bpifrance (1. februar).

Omenjeni banki bosta zdaj lahko ob podpori EU zagotavljali jamstva za posojila in ustvarjanje portfeljev za MSP v španskih in francoskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, vključno na področju filma, gledališča, videoiger, glasbe in založništva. CERSA naj bi v Španiji omogočila dostop do posojil v višini 150 milijonov evrov okoli 1.000 MSP, medtem ko bo v Franciji Bpifrance od junija 2017 za obdobje dveh let omogočila posojila v višini 30 milijonov evrov približno 200 MSP.

Informacija o podpisanem sporazumu med EIS in špansko / francosko banko je dostopna tudi prek spleta Komisije (EAC).

Garancijska shema za KUS: razpis za finančne posrednike
Prijave interesa na razpis EIS so sicer možne kadarkoli do 30. septembra 2020. Prijave bodo obravnavane po datumu prispetja. Prijavna dokumentacija je dostopna na spletni strani EIS.
POZOR: Na ta razpis se ne morejo prijaviti organizacije, ki delujejo na področjih KUS! Razpis je namenjen finančnim posrednikom.